O co chodzi z Kazimierzem-Juliuszem? | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/O co chodzi z Kazimierzem-Juliuszem?

O co chodzi z Kazimierzem-Juliuszem?

30 Marca 2020

Prezydent Sosnowca p. Arkadiusz Chęciński zamieścił na facebooku wpis dotyczący obiektów kopalni Kazimierz-Juliusz. Poparł głos jednego z radnych z Kazimierza Górniczego, uważającego iż obiekty po ostatniej w Zagłębiu Dąbrowskim kopalni węgla kamiennego winny trwać, jako pamiątka ostatnich stu kilkudziesięciu lat miejscowości, która dopiero od 1975 została zdegradowana do roli peryferyjnej dzielnicy sąsiadującego z nią miasta.

Trudno nie zgodzić się z radnym. Pozostaje tylko pytanie do kogo powinien był on adresować swój wpis. Spółka Restrukturyzacji Kopalń z założenia przygotowuje tereny pokopalniane do stanu, w którym mogą liczyć na wejście inwestora, mogącego nadać im nowe życie. Zabytkami, czy też obiektami o wartości sentymentalnej dla lokalnych społeczności zajmują się natomiast gminy. Wydaje się to zrozumiałe, przynajmniej w prawie wszystkich miejscowościach związanych z górnictwem.

Pokazanie kolejności zdarzeń pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące likwidowanej kopalni, SRK i gminy.

W załączniku - pismo SRK SA do prezydenta Sosnowca, wyjaśniające na jakim etapie znajduje się temat, który podniósł. Pismo zostało wysłane 30 marca 2020 e-mailem oraz pocztą.

- 2015 - decyzja o zamknięciu kopalni, przekazanie do SRK w celu przygotowanie terenów kopalnianych do stanu umożliwiającego zaoferowanie ich potencjalnym inwestorom

- od 2016 - rozmowy na temat przejęcia przez Sosnowiec linii wąskotorówki wraz z obiektami towarzyszącymi; w założeniu - stworzenie trasy turystycznej

- 2018 - informacja z gminy o chęci przejęcia w ramach darowizny nieruchomości KWK Kazimierz-Juliusz z budynkiem BHP, stacją ratowniczą, nadszybiem z wieżą szybową szybu Kazimierz I, budynkiem maszyny wyciągowej, halą transformatorów oraz budynkiem obiegu wozów. Po stronie SRK oznaczało to przygotowywanie dokumentów, dokonanie oszacowań, ustaleń dotyczących terenu wielkości 13,7 ha

- luty 2019 - przesłanie przez SRK do UM dokumentu dotyczącego tej darowizny 

- marzec 2019 - pismo datowane na 25 lutego o zmianie stanowiska gminy; wyrażenie ewentualnej  chęci przejęcia tylko  działek drogowych

- 25 marca 2019 - spotkanie SRK z UM; informacja iż gmina jeszcze raz przeanalizuje sytuację

-  lipiec 2019 -  po monitach ze strony SRK odpowiedź, iż gmina może być zainteresowana przejęciem obiektów pogórniczych (działka 1,7 ha) pod warunkiem dołożenia jako darowizny 25 ha terenów o charakterze komercyjnym

zdjęcia z likwidacjiUstawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, art. 23. ust 1 mówi iż: przedsiębiorstwo górnicze może dokonać darowizny mienia na rzecz gminy górniczej albo spółdzielni mieszkaniowej, za ich zgodą, na cele związane z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, a także w celu pobudzania aktywności gospodarczej w gminie górniczej.

Jednak - odpłatne zbywanie majątku jest jednym z podstawowych zadań SRK SA, pozwalającym na pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na realizację działalności statutowej. Spółka dąży do tego, by współpraca z samorządami terytorialnymi gmin górniczych miała charakter zrównoważony. To efekt złych doświadczeń ze zbywaniem terenów i obiektów kopalnianych w nieco bardziej oddalonej przeszłości.

W znacznym uproszczeniu - można przypuszczać, iż gmina chciałaby osiągnąć pewną korzyść, przejmując grunty należące do Skarbu Państwa. SRK z kolei musi takie grunty sprzedawać, gdyż środki ze sprzedaży majątku pomniejszają dotację, czyli obniżają koszty dotyczące likwidacji obiektów, rekultywacji terenów pogórniczych.

- uzgodnienie z gminą: „po kolejnej weryfikacji strony uzgodniły nowy  zakres nieruchomości do darowizny. Aktualnie to ok. 5,6 ha gruntu o wartości ok. 2,2 mln zł”. Dokumenty przekazane przez SRK do gminy.

- marzec 2020 - ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji wyburzeniowej dla obiektów, z których żaden nie jest objęty ochroną przez konserwatora zabytków. Można tu mówić ewentualnie o wartości sentymentalnej dla lokalnych mieszkańców przez kilka pokoleń ściśle związanych z kopalnią

- wpis na facebooku radnego Krawca: https://www.facebook.com/lukaszkrawiecsc/

- wpis na facebooku prezydenta Chęcińskiego:                                                     https://www.facebook.com/pg/arkadiuszchecinskipl/posts/?ref=page_internal

- 30 marca - przekazane e-mailem oraz wysłane pocztą pismo SRK do prezydenta Chęcińskiego, informujące, iż w związku z publiczną deklaracją prezydenta Sosnowca spółka jest skłonna odstąpić od likwidacji przedmiotowej infrastruktury, o ile Gmina Sosnowiec wyrazi do dnia 15.04.2020 roku wolę przyjęcia darowizny działki 1493/8 wraz posadowioną na niej zabudową, bez stawiania niemożliwych do spełnienia warunków.

I teraz pozostaje już tylko czekanie na decyzję sosnowieckiej władzy. Przy czym przygotowanie dokumentacji wywołuje jedynie koszty, nie zaś działania trudno odwracalne.

+++

Pismem z 7 kwietnia br. prezydent Sosnowca wyraził chęć przejęcia przez miasto działki z ostatnimi obiektami po kopalni Kazimierz-Juliusz. Zarząd SRK podtrzymał swoje stanowisko w tej sprawie, dotyczące jej przekazania  gminie. Co do innych działek wymienionych w piśmie, przeprowadzana jest kolejna analiza ich sytuacji.  

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Odpowiedź do Prezydenta Sosnowca na post z 26.03.2020.pdf 298.44KB Plik: Odpowiedź do Prezydenta Sosnowca na post z 26.03.2020.pdf

Podobne wiadomości:

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry