Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - informacje

Misja i wizja spółki

Efektywne zagospodarowanie, rekultywacja i rewitalizacja przejmowanych terenów pogórniczych.
Dbałość o środowisko naturalne
Zabezpieczanie przez zniszczeniem obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. czytaj dalej o Misji Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, Sprzedaż i najem, Mapa ofert.

Podstawowe
zadania

Podstawowym zadaniem spółki jest prowadzenie likwidacji kopalń, zabezpieczenie sąsiednich zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, gazowym czy pożarowym.

Realizuje zadania związane z usuwaniem szkód górniczych i rekultywacja terenów pogórniczych.

Spółka zagospodarowuje majątek oraz sprzedaje nieruchomości likwidowanych kopalń.

Tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanej kopalni.

SRK w liczbach

SRK w liczbach
20 lat działania spółki
8 kopalń w 28 gminach
15 000 mieszkań
8 000 mg/rok mniej gazów cieplarnianych
90 mln m3 pompowanej wody rocznie
73 Gminy objete działaniem SRK
>3000 Zatrudnionych
593 mln zł Budżet prac zwiazanych z ochroną środowiska

Aktualności

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków Zarządu SRK SA 2020-06-30

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków Zarządu SRK SA

Otwarcie i wstępna ocena zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu  ogłoszonym przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA nastąpiły w poniedziałek, 29 czerwca 2020. Zgodnie z harmonogramem 3 lipca 2020 Rada przeprowadziła rozmowy z kandydatami

Zmiana treści ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym 2020-06-22

Zmiana treści ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym

Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu  działając na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3 w związku z § 17 ust. 5 i § 18 Statutu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity Dz. U. 2020. 735). ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: 2020-06-08

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Likwidacji Kopalń, Wiceprezesa Zarządu ds. Zagospodarowania Majątku, Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów, Wiceprezesa Zarządu ds. Gospodarki Mieszkaniowej

do góry