Brak wpisów.

Chrońmy zdrowie i życie! | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/ Chrońmy zdrowie i życie!

Chrońmy zdrowie i życie!

31 Marca 2020

Drodzy pracownicy! Wzrasta w regionie i kraju liczba osób  zakażonych koronawirusem. Coraz więcej ofiar nakazuje nam maksymalne zwiększenie środków ostrożności w miejscu pracy i  jego otoczeniu. Tak naprawdę to od każdego z nas zależy czy zatrzymamy rozwój tej epidemii. Opieka medyczna ma swoje ograniczenia.

Dbajmy o zdrowie innych. Gdy odczuwamy symptomy choroby - kaszel, podwyższoną temperaturę, duszności, bóle mięśni - natychmiast reagujmy. Pomoc medyczna jest jedynym wyjściem. Nie narażajmy na niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem nie tylko swoich najbliższych, ale również koleżanek i kolegów w pracy.

Pozostańmy w domu. Objęci kwarantanną niech bezwzględnie pozostaną w domowym odosobnieniu. Pozostali tylko w szczególnych przypadkach mogą opuszczać miejsce zamieszkania -  w drodze do pracy czy idąc na niezbędne zakupy. Nie gromadźmy się w miejscach publicznych. Bezwzględnie przestrzegajmy decyzji rządowego sztabu kryzysowego. Kontakty poza pracą ograniczmy do grona osób, z którymi pozostajemy we wspólnym gospodarstwie domowym. Chrońmy zdrowie swoje i innych. Wtedy w większym stopniu unikniemy możliwości zakażenia. W przeciwnym wypadku COVID-19 nadal będzie zbierać śmiertelne żniwo!

Dbajmy o higienę. Spółka udostępniła środki dezynfekcji. Korzystajmy z nich! Stosujmy się do wytycznych służb sanitarno-epidemiologicznych. Wchodząc lub wychodząc z zakłady zachowajmy między sobą 2-metrowe odległości. Nie narażajmy innych na niebezpieczeństwo. Na określonych stanowiskach pracy stosujmy środki ochrony osobistej. Muszą z nich korzystać pracownicy przechodzący od lampowni do stanowiska pracy - zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. W przypadku braku środków ochrony należy o tym informować służby bhp i swoich przełożonych. Spółka stale uzupełnia dostawy masek, rękawic i środków odkażających.

Drodzy pracownicy. Nie wszystko od nas zależy. Dlatego wszystkie budynki spółki są zamknięte dla osób nie będących pracownikami SRK lub zatrudnionych w tzw. firmach obcych.

Dziękujemy wszystkim, którzy pozostali na swoich stanowiskach pracy.  Spółka realizuje swoje zadania także dzięki pracownikom, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe w miejscu zamieszkania. To właśnie praca zdalna jest formą ochrony przed koronawirusem.

 Chroń swoje życie! Dbaj o zdrowie innych! Pozostań w domu!  Dbaj o higienę! 

Szczęść Boże: Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń

 

Aktualne ograniczenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry