Brak wpisów.

W "CENTRUM" BIZNESU | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/W "CENTRUM" BIZNESU

W "CENTRUM" BIZNESU

3 Lipca 2024

Na terenach byłej kopalni Centrum w Bytomiu już wkrótce może powstać akcelerator biznesowy, czyli nowoczesne centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości. SRK przekaże nieodpłatnie miastu ponad 12 ha na ten cel. Projekt zrealizuje KSSE.

 

W Urzędzie Miejskim w Bytomiu podpisano trójstronne porozumienie, regulujące warunki współpracy SRK, miasta i KSSE w realizacji projektu utworzenia na terenach po byłej KWK Centrum (dawniej Dymitrow) akceleratora biznesu. Spółka Restrukturyzacji Kopalń daje w ten sposób możliwość rozwoju gospodarczego i wspiera działalność małych i średnich przedsiębiorstw.

- Chcemy być bardzo aktywnym uczestnikiem transformacji w regionie, po to, żeby nasze tereny stały się prorozwojowe, żeby służyły realizacji nowych projektów. To możliwość przede wszystkim dla firm sektora MŚP, który jest podstawą gospodarki krajowej i regionalnej. Przyczynimy się w ten sposób także do stworzenia nowych miejsc pracy, a w dodatku uda się nam przy tym zachować sporą część dziedzictwa - historii, kultury i architektury pogórniczej - mówi Jarosław Wieszołek, prezes SRK.

SRK jako donator pogórniczego majątku ma do odegrania najistotniejszą rolę w sprawiedliwej transformacji regionalnej. Wspieranie lokalnych samorządów przez SRK, jako donatora terenów, obiektów i infrastruktury poprzemysłowej, tworzy dźwignie rozwoju pogórniczych terenów.

 - Bytom to miasto otwarte na biznes. Ze swoim strategicznym położeniem, dobrze rozwiniętą miejską infrastrukturą  i terenami inwestycyjnymi mamy ogromny potencjał gospodarczy, który wykorzystują kolejni przedsiębiorcy. Wciąż jednak mierzymy się ze skutkami restrukturyzacji górnictwa, dlatego projekty związane z zagospodarowaniem poprzemysłowych terenów w newralgicznych punktach miasta, takich jak te po byłej KWK Centrum, są dla nas bardzo ważne i pokładamy w nich duże nadzieje - dodaje Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Podobny projekt powstał już w Żorach. Akcelerator biznesowy KSSENON, to centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości. W ramach projektu wybudowano kompleks 4 obiektów z powierzchnią na wynajem, łączących funkcje przemysłowe - małe hale przemysłowe z zapleczem, skierowane głównie do mikro- i małych przedsiębiorstw oraz zróżnicowane funkcje nieprzemysłowe - biurowe i usługowe. Inwestycja została zrealizowana przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, która jest również operatorem Akceleratora.

- Jednak, żeby powstał podobny akcelerator w Bytomiu, niezbędna jest nasza ścisła współpraca z władzami miasta w wielu obszarach. Po pierwsze, zapewnienie przez miasto Bytom niezbędnej infrastruktury technicznej dla uruchomienia aktywności gospodarczej w tym obszarze. Po drugie,  identyfikacja potencjalnych specjalizacji na które samorząd Bytomia , chce postawić szczególny nacisk w kontekście realizacji tego projektu. I po trzecie, konieczne jest także wypracowanie z Miastem Bytom odpowiedniego modelu biznesowego umożliwiającego osiągnięcie rentowności projektu akceleratora biznesowego. Poza tym nasza Spółka musi uzyskać niezbędne zgody korporacyjne, aby móc podjąć stosowne działania w tym projekcie. Krótko mówiąc, przed nami jeszcze wiele wyzwań i trudnych decyzji. Mamy nadzieję, że wspólnie z miastem Bytom osiągniemy sukces, choć mamy również świadomość złożoności przedsięwzięcia i ryzyk, które mu towarzyszą - wyjaśnia Rafał Żelazny, prezes KSSE.

HISTORIA KWK CENTRUM

Historia Kopalni Węgla Kamiennego Centrum sięga 1879 roku, kiedy po zakończeniu wydobycia rud cynku i ołowiu w kopalni Teresa, ruszyło fedrowanie węgla. Oficjalnie powstała dwa lata później pod nazwą Vereinigte Karsten-Centrum. Stworzyło ją kilka kopalń i pól górniczych. Od 1945 r. kopalnię przemianowano na Karsten-Zentrum. Od lipca 1950 r. do maja 1990 r. kopalnia funkcjonowała jako KWK Dymitrow. Wówczas załoga kopalni zdecydowała w referendum o przywróceniu nazwy Centrum.

Później zmieniały się jej struktury. W 2015 roku, po rozdzieleniu z KWK Bobrek, trafiła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Proces likwidacji kopalni Centrum zakończył się 31 grudnia 2023 roku, a część niezbędnej infrastruktury rozpoczęła funkcjonowanie jako Pompownia Stacjonarna Centrum, pozostając w strukturach SRK (Centralny Zakład Odwadniania Kopalń). Pełni kluczową rolę w zabezpieczaniu Niecki Bytomskiej.

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry