Brak wpisów.

WSPÓLNA WIZJA JUŻ W PLANACH | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/WSPÓLNA WIZJA JUŻ W PLANACH

WSPÓLNA WIZJA JUŻ W PLANACH

25 Czerwca 2024

Niespełna dwa tygodnie po podpisaniu przez SRK i Rudę Śląską listu intencyjnego w sprawie zagospodarowania 65 hektarów po kopalni Pokój, miejscy radni uchwalili zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

To otwarcie drzwi dla nadania tym niezwykle atrakcyjnym, położonym w samym centrum miasta terenom, funkcji mieszkaniowym i usługowych. Zapadła też decyzja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji dla tego obszaru.

- Bardzo się cieszę, że władze Rudy Śląskiej priorytetowo podchodzą do realizacji zamierzonych przemian. To satysfakcjonujące widzieć, że uwalniane przez SRK tereny dobrze służyć będą lokalnej społeczności - mówi Jarosław Wieszołek, prezes SRK.

To pierwsze i konieczne działania dla realizacji wizji rozwoju miasta. Na początek muszą zaistnieć w dokumentach planistycznych. Przypomnijmy, że SRK udostępnić może dla wizji teren i nieruchomości Oddziału KWK Pokój I - Pokój II oraz byłej Kompanii Węglowej. Znajdują się tam 23 obiekty do wykorzystania, bądź adaptacji.

- Masterplan dla terenów po KWK Pokój zakłada przeznaczenie ich m.in. pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Również analizy przeprowadzone przez Bank Światowy wskazały, że dominującym sposobem zagospodarowania tego miejsca powinno być budownictwo wielorodzinne - wyjaśnia Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

Uchwały związane ze zmianą dokumentów planistycznych nie dotyczyły jedynie terenów po kopalni Pokój. Radni przewidzieli w planach zmiany dotyczące m.in. nieruchomości w rejonie ul. Niedurnego i Stalowej oraz terenów po dawnej KWK Polska-Wirek w rejonie ul. Tunkla i Bałtyckiej.

zdjęcie: Urząd Miasta Ruda Śląska

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry