Brak wpisów.

CO PO GÓRNICTWIE? DEBATA W SENACIE | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/CO PO GÓRNICTWIE? DEBATA W SENACIE

CO PO GÓRNICTWIE? DEBATA W SENACIE

9 Lipca 2024

Możliwości magazynowania energii cieplnej i elektrycznej poprzez zmianę przeznaczenia niedokończonych inwestycji i likwidowanych szybów oraz infrastruktury pogórniczej - o tych problemach dyskutowano podczas posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Innowacji w Gospodarce.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży górniczej i ciepłowniczej, instytucji zaangażowanych w rozwój przemysłu oraz finansujących projekty dotyczące transformacji energetycznej. Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. reprezentowali Mariusz Jończyk - Wiceprezes Zarządu ds. Zasobów Mieszkaniowych i Odwadniania Kopalń oraz Andrzej Płonka - Wiceprezes Zarządu ds. Likwidacji Kopalń i Gospodarki Majątkiem.

- Rozmawiamy na temat innowacyjnych rozwiązań, które w dobie transformacji mogą naszej gospodarce przynieść zupełnie nowe rozstrzygnięcia - poinformowała Joanna Sekuła, przewodnicząca senackiego zespołu.

Jej zdaniem, powiązanie rozwoju branży górniczej z wdrażaniem nowych technologii przyniesie ogromne korzyści pomimo zaprzestania wydobycia, a infrastruktura górnicza może zostać dobrze wykorzystana do realizacji celów energetycznych w innych obszarach. Podczas debaty omówiono możliwości techniczne, potrzeby i źródła finansowania, a także kwestię barier prawnych.

- Spółka Restrukturyzacji Kopalń jest zobligowana do tego, żeby m.in. przywracać tereny pogórnicze gospodarce i lokalnym społecznościowym. Takie zakresy, o których była dzisiaj mowa także wpisują się w bieżącą działalność spółki. Częściowo spółka pewne działania już podejmowała i podejmuje w tej chwili. Między innymi w zakresie wykorzystania podstawowego zasobu - wody. Współpracujemy i podejmujemy dialog z gminami co do wykorzystania wody do celów spożywczych, jak i do procesów technologicznych. Jest to możliwe także dlatego, że woda, którą spółka pompuje w toku odwadniania kopalń jest w dużej mierze wodą słodką - powiedział Mariusz Jończyk, wiceprezes SRK ds. Zasobów Mieszkaniowych i Odwadniania Kopalń.

Jak dodał spółka dysponuje 28 szybami, które obecnie są wykorzystywane głównie do celów odwadniania i zabezpieczania czynnych kopalń. W toku zmian, które będą następowały w zakresie wydobycia, zmieniać się będą również modele funkcjonowania pompowni.

- Ta ewaluacja w zakresie przekształcania, zmian modelu odpompowywania wody będzie związana z uwalnianiem pewnych zasobów, do wykorzystania między innymi na cele regulacji w zakresie energii elektrycznej i możliwości wykorzystania na takie cele, o których była dzisiaj mowa, czyli magazyny energii - dodał Jończyk.

Zmieniające się struktury zakładów górniczych będą miały wpływ na głębokość szybów, z uwagi na naturalne procesy podnoszenia się zwierciadła wody. To z kolei może tworzyć pewne ograniczenia w procesach zagospodarowania ich na potrzeby magazynów energii. SRK będzie prowadziła rozmowy w tej sprawie.

- Będziemy określać które szyby ewentualnie będą mogły być wykorzystane, w jakim okresie i to będziemy deklarować. Oczywiście bardzo ważna będzie współpraca też z urzędami górniczymi - te szyby podlegają przepisom prawa geologiczno-górniczego - i z budowlańcami, bo będą musiały być podjęte decyzje ekspertów odnośnie wytrzymałości wież szybowych i całych tych urządzeń. To są bardzo duże ciężary. (…) Jesteśmy otwarci na współpracę, będziemy współpracować, określać, aby wszystko co możliwe zostało wykorzystane do dalszych potrzeb dla społeczności śląskiej i nie tylko - powiedział Andrzej Płonka, wiceprezes SRK ds. ds. Likwidacji Kopalń i Gospodarki Majątkiem.

Na posiedzeniu zespołu spotkali się ci, którzy mają opracowane innowacyjne technologie, z tymi, którzy mają szanse je wdrożyć, czyli przedstawicielami: Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Węglokoksu, Kopalni Bobrek, Kopalni Soli Kłodawa, i przedstawicielami instytucji, które takie projekty mogą rozwijać i finansować: Ministerstwa Przemysłu, Ministerstwa Ochrony Środowiska i Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji w komunikacie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry