Zapowiadają współpracę! | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/Zapowiadają współpracę!

Zapowiadają współpracę!

4 Marca 2020

W Urzędzie Miasta Pszów, 02.03.2020 odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Urzędu Miasta, Rady Miasta oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W dyskusji wzięła udział senator RP, Ewa Gawęda.

W toku dyskusji władze miasta i SRK przedstawiły swoje stanowiska na temat możliwości dalszej współpracy. Dyskutowano o sposobach zagospodarowania terenów będących w posiadaniu SRK na terenie Pszowa. SRK przedstawiła obowiązujący w spółce sposób postępowania z terenami przeznaczonymi do sprzedaży. Wyjaśniono również nieporozumienia, które pojawiły się w ostatnim czasie na temat zwałowiska „Wrzosy I”.

 Przedstawiciele SRK zadeklarowali, że zwałowiska „Wrzosy I” i „Wrzosy III” nie będą przeznaczone na sprzedaż.  Dalsze decyzje dotyczące tego zwałowiska podejmowane będą przez SRK przy pełnej współpracy z Miastem Pszów.

Strony ustaliły również przekazanie, w trybie artykułu 23 Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, na rzecz Gminy Pszów działek na budowę przepompowni przy ul. Drzymały oraz terenu byłej strzelnicy przy ul. Kusocińskiego.

Miasto Pszów i SRK zadeklarowały ścisłą współpracę z poszanowaniem interesów lokalnej społeczności.

Podobne wiadomości:

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry