Na hałdę wróciła trawa i… dziki | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/Na hałdę wróciła trawa i… dziki/Zrekultywowana hałda

Na hałdę wróciła trawa i… dziki

29 Stycznia 2020

Ponad 980 tysięcy złotych, z czego blisko 430 tysięcy pokrył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kosztowała rekultywacja tzw. małej hałdy usytuowanej z tyłu kopalni „Boże Dary” w Katowicach, przy ul. Boya-Żeleńskiego 95. Prace rozpoczęte w styczniu 2019, zostały ostatecznie  zakończone na przełomie listopada i grudnia 2019. Wykonano powierzchniową okrywę uszczelniającą w postaci rozścielonej i zagęszczonej warstwy gliny o grubości 0,5m. Na wierzchu znalazła się warstwa ziemi, stopniowo porastająca trawą.

Licząca 2,6 ha hałda uformowana została w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku z odpadów wydobywczych pochodzących z KWK „Murcki”. W przeszłości pełniła rolę placu magazynowego węgla. W latach 2016-2017 doszło na niej do ugaszonego wówczas samozapłonu i tlenia się odpadów powęglowych, resztek węgla.

Rekultywacja pozwoliła na zabezpieczenie zwałowiska przed czynnikami atmosferycznymi,  sprzyjającymi procesom samozagrzewania odpadów powęglowych, mogących prowadzić  w konsekwencji do inicjacji zjawisk pożarowych oraz wyeliminowanie pylenia z powierzchni hałdy. Celem prac, oprócz bieżącej poprawy sytuacji i zapobieżenia powtórzeniu się podobnych zdarzeń jest przygotowanie terenu do  późniejszego zagospodarowania.

 Świadectwem powrotu przyrody na ten obszar poprzemysłowy jest nie tylko wyrastająca na nim stopniowo trawa, lecz także wyraźne ślady obecności przychodzących z sąsiadującego lasu dzików, co widać wyraźnie po zrytej przez nie powierzchni.   

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry