U nas na Facebooku..
zdjęcie do posta z facebooka

FRANCISZEK W DARZE OD SRK ▶️Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. dokonuje przełomowego zwrotu w swojej działalności! Wiąże ją ściśle z polityką sprawiedliwej transformacji. To nowe otwarcie dotyczy także pozostającego w gestii SRK pogórniczego majątku - terenów i nieruchomości. Będą one sukcesywnie przekazywane gminom i oddawane lokalnym społecznościom. 👉🏻19 kwietnia SRK przekazała nieodpłatnie RUDA Śląska zabytkowy kompleks dawnego szybu Franciszek. Dziś odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezesa SRK Jarosława Wieszołka i Michał Pierończyk - Prezydent Miasta Ruda Śląska, podczas której symbolicznie przekazano akt notarialny. ℹ️Mowa o 4 działkach przy ul. Szyb Bartosza o łącznej powierzchni blisko 11,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na tym terenie znajdują się zabytkowe obiekty maszyny wyciągowej i wieży szybu Franciszek. Najbardziej charakterystyczny jest dawny budynek remizy straży pożarnej, zwieńczony wieżą z blankami. Zabudowania nawiązują stylistycznie do architektury romańskiej i gotyckiej. Więcej informacji oraz zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej. Link w komentarzu ⤵️ #współpraca #srk #rudaśląska #szybFranciszek #sprawiedliwatransformacja 2024-04-19 15:16:06

U nas na Facebooku..
zdjęcie do posta z facebooka

ZARZĄD W KOMPLECIE Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w dniu 19.04.2024 roku powołała Annę Bińkowską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów z dniem 6.05.2024 roku i Andrzeja Płonkę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Likwidacji Kopalń i Gospodarki Majątkiem z dniem 22.04.2024 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji Technologicznych i Zamówień. 2024-04-19 13:54:40

U nas na Facebooku..
zdjęcie do posta z facebooka

SRK WSPOMAGA TRANSFORMACJĘ REGIONU ▶️Teren po byłej Kopalni Makoszowy znów zacznie tętnić gospodarczym życiem. SRK sprzeda prywatnemu inwestorowi 6 działek oraz budynki i budowle. To szansa na nowe miejsca pracy. Inwestorem jest jeden z liderów w branży automotive. Transakcja wpisuje się w zupełnie nową politykę SRK w kwestii gospodarowania majątkiem. W tym celu odblokowywane są pokopalniane tereny, aby spółka mogła aktywnie uczestniczyć w procesie Sprawiedliwej Transformacji regionu. ❗️16 kwietnia podpisana została WARUNKOWA UMOWA SPRZEDAŻY. Nabywcą ma zostać jest STS LOGISTIC Sp. z o.o., należąca do holdingu CLIP Group S.A. To grupa podmiotów prowadząca działalność logistyczną w zakresie magazynowania, transportu i usług towarzyszących, działająca między innymi w branży automotive. 👉🏻W najbliższym czasie zostanie podpisana finalna umowa sprzedaży inwestora z SRK i KSW KOKS (jedynymi właścicielami przedmiotowych działek). ℹ️W ofercie są działki o łącznej powierzchni blisko 50 hektarów. To pierwsza sprzedaż łączona, poprzez zawarcie porozumienia z inną spółką sektora górniczego - w tym przypadku JSW KOKS S.A. Majątek SRK stanowiło 6 działek gruntu o powierzchni blisko 30 ha, 31 budynków i budowli oraz drobna infrastruktura. Z kolei JSW KOKS S.A. oferowało 2 działki gruntu o łącznym obszarze prawie 20 ha. Celem takiego działanie jest racjonalne zagospodarowanie poprzemysłowego terenu. Miasto Zabrze Nowiny Zabrzańskie Zabrze24.info Zabrze News 24zabrze Telewizja TVT Aktualności TVP3 Katowice 2024-04-17 09:35:56

UROCZYSTOŚCI BARBÓRKOWE SRK | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/UROCZYSTOŚCI BARBÓRKOWE SRK/UROCZYSTOŚCI BARBÓRKOWE SRK S.A.

UROCZYSTOŚCI BARBÓRKOWE SRK

5 Grudnia 2023

Górnicze święto za nami. Z okazji Barbórki, czyli wspomnienia św. Barbary w niedzielę 3 grudnia odbyły się centralne uroczystości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Wydarzenie było okazją do wspólnej modlitwy, podziękowań i podsumowań minionego roku.

 

Uroczystości barbórkowe rozpoczęły się w budynku Biura Zarządu SRK S.A., gdzie poświęcone zostały obraz oraz figura św. Barbary. Następnie przy akompaniamencie Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom” im. Józefa Słodczyka przemaszerowano do kościoła św. Józefa Robotnika w Bytomiu, gdzie Wiceminister Aktywów Państwowych Marek Wesoły oraz Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. złożyli kwiaty i znicze przed wizerunkiem św. Barbary. Następnie odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., nadanego uchwałą nr 1323/2023/Z/VIII z dnia 17 listopada 2023 roku. Uroczysty akt nadania odczytał Prezes Zarządu dr inż. Janusz Smoliło. Msza Święta za wstawiennictwem św. Barbary została odprawiona w intencji Zarządu, Dyrekcji oraz Pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

Po liturgii odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem zaproszonych gości, podczas których głos zabrali Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu dr inż. Janusz Smoliło oraz Wiceminister Aktywów Państwowych Marek Wesoły, który odczytał również list Premiera Mateusza Morawieckiego, skierowany do uczestników uroczystości.

Wydarzenie było również okazją do podziękowania za dotychczasową pracę i wkład w funkcjonowanie spółki oraz całej branży górniczej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: Andrzej Chmiela, Janusz Czarnecki, Liliana Maj-Sarga, Agnieszka Szczepan-Brodzka oraz Iwona Wieczorek. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymał Marcin Waluga, a Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała Marta Gajdzik.

Minister Aktywów Państwowych nadał odznaczenia zasłużonym pracownikom Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Odznakę Honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP” otrzymali: Bernadeta Krawczyk, Iwona Patrzylas, Wojciech Adamczyk, Barbara Gleń, Jolanta Kwoska oraz Waldemar Sadowski.

Minister Aktywów Państwowych nadał zasłużonym pracownikom Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu także stopnie górnicze. Stopień górniczy - Dyrektor Górniczy III stopnia otrzymała Anna Lubosz. Stopień górniczy - Inżynier Górniczy II stopnia otrzymali Liliana Kołaczek i Bernadeta Krawczyk. Stopień górniczy - Inżynier Górniczy III stopnia otrzymali Jolanta Goj, Justyna Hereda i Dariusz Zaczyński. Stopień górniczy - Technik Górniczy III stopnia otrzymała Bożena Salik.

Ponadto Prezes Zarządu SRK nadał Odznaki „Zasłużony dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” osobom, które swoją pracą zawodową, wzorowym wypełnianiem obowiązków i przejawianiem inicjatywy w pracy przyczyniają się w sposób szczególny do rozwoju Spółki. Odznaczenia te otrzymali: Barbara Bawaj, Andrzej Chmiela, Gabriel Gaik, Anna Ganobis, Ewa Gara, Adelajda Kudlek, Agnieszka Najder, Iwona Patrzylas, Jolanta Szewczyk oraz Aleksandra Wieczorek.

Podczas uroczystej gali uhonorowano również Jubilatów. Dyplomy i odznaki za jubileusz 35-lecia pracy zawodowej otrzymały: Barbara Bawaj, Beata Bialik, Elżbieta Ligacz, Agnieszka Najder, Joanna Pałęga, Bożena Salik, Beata Sulewska, Aleksandra Wieczorek oraz Iwona Wieczorek. Ponadto dyplomy i odznaki honorowe za 25 lat pracy zawodowej oraz pamiątkowe zegarki otrzymały Hanna Hajek-Kurka i Justyna Michnik.

Po wręczeniu odznaczeń Prezes Zarządu SRK S.A. Janusz Smoliło oraz Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów Radosław Wojtas wręczyli podziękowania Annie Zych - Prezes Zarządu Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. oraz Maciejowi Dorosińskiemu - redaktorowi gazety Trybuna Górnicza i portalu nettg.pl za trwającą od kilku lat wzorową współpracę ze spółką, dzięki czemu powstało wiele rzetelnych i starannych tekstów dotyczących działań SRK S.A.

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry