Brak wpisów.

SRK wspiera rozwój Suszca | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/SRK wspiera rozwój Suszca/Porozumienie Krupiński 191004

SRK wspiera rozwój Suszca

4 Października 2019

W Jastrzębiu Zdroju podpisane zostało 4 października 2019 r. porozumienie o współpracy przy rewitalizacji i rozwoju terenów Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu. W realizacji tego projektu uczestniczyć będą: Spółka Restrukturyzacji Kopalń, JSW Innowacje, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz gmina Suszec. W podpisaniu porozumienia uczestniczył Adam Gawęda, wiceminister energii.


- Rewitalizacja i rozwój terenów pogórniczych jest wyzwaniem, o którym nie tylko mówimy, ale go realizujemy - powiedział wiceminister Gawęda.- Najlepszym tego przykładem jest podpisane Porozumienie. Gmina Suszec znajdzie nowe kierunki rozwoju. I co ważne, planowane tam inwestycje nie są zamknięte, ale stanowią bodziec proinnowacyjny dla kolejnych przedsięwzięć. Tak , jak „Program dla Śląska”, który jest projektem otwartym, a ostatnie dwa lata pokazały, że bardzo dobrze realizowanym. Kolejne czekają na inwestorów
Wiceminister Gawęda podkreślił dotychczasowe dokonania i rolę w kolejnych przedsięwzięciach Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Zaznaczył jednak, że potrzebni są inwestorzy.


Jednym z podstawowych celów Porozumienia jest stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy i pobudzanie aktywności gospodarczej na obszarach poprzemysłowym. Cele te są tożsame z zadaniami postawionymi do realizacji w momencie powoływania Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
- Wykorzystamy swoje wieloletnie doświadczenia przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenu, dokonamy też w Suszcu podziałów geodezyjnych zgodnie z przyjętymi założeniami podpisanego Porozumienia - podkreślił Janusz Gałkowski, prezes SRK. - Współpraca przy prowadzeniu działań rewitalizacyjnych pozwoli zainicjować rozwój terenów po KWK „Krupiński” w Suszcu. Służyć też będzie pozyskaniu inwestorów w obszarze planowanej strefy ekonomicznej.
- W bieżącym roku Spółka Restrukturyzacji Kopalń na prace likwidacyjne na terenie kopalni wyda ok. 14 mln zł - powiedział Adam Wałach, dyrektor KWK Krupiński. - Zlikwidowano już 30 obiektów, a do końca roku wyburzymy kolejnych 38. W przyszłym roku zlikwidowane zostaną trzy szyby.


Obecnie na terenach kopalni „Krupiński” działają Jastrzębskie Zakłady Remontowe - spółka z grupy kapitałowej JSW, która - w ramach rewitalizacji - wdraża program JZR Rozwój. Na terenie byłej kopalni „Krupiński” powstanie nowoczesne zaplecze produkcyjno - remontowe. Wybudowane zostaną nowe obiekty przemysłowe wraz z nowoczesnym zapleczem technologicznym umożliwiającym wytwarzanie urządzeń górniczych na rzecz JSW.
Trafnie cele podpisanego Porozumienia określił Włodzimierz Hereźniak, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej: - Górnictwo może być społecznie odpowiedzialne, gdyż w okresie najbliższych 2-3 lat prace w gminie Suszec na terenach byłej kopalni „Krupiński znajdzie ok. 900 osób.

 

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry