Brak wpisów.

Fundacja dziękuje i prosi o pamięć | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/Fundacja dziękuje i prosi o pamięć

Fundacja dziękuje i prosi o pamięć

8 Listopada 2019

Fundacja Rodzin Górniczych przypomina o swojej działalności, apelując o ofiarność załóg górniczych, skierowaną do pracowników i byłych pracowników, członków ich rodzin, którym potrzebna jest pomoc. W dotychczasowej działalności fundacji (od roku 1997) różnymi formami wsparcia objętych było około pięciu tysięcy osób.
Oprócz zapomóg dla górników, emerytów, rencistów znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej, fundacja dofinansowuje operacje, wyjazdy i zabiegi, pomaga w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, udziela stypendiów dla uczących się dzieci i młodzieży, organizuje wyjazdy edukacyjno-wypoczynkowe dla sierot.
Środki, jakimi dysponuje, pochodzą z 1 procenta podatku, przekazywanego przy wypełnianiu rozliczeń rocznych, dobrowolnych składek pracowników firm górniczych oraz wsparcia pochodzącego bezpośrednio z tych firm. Są to przede wszystkim kopalnie, zakłady, jednostki organizacyjne Polskiej Grupie Górniczej SA, Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Tauronu Wydobycie SA, Węglokoksu Kraj Sp. z o.o., Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA, jak też Konsorcjum PRGiBSz, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA, Główny Instytut Górnictwa, Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. oraz Bogdanka SA.
Jak wynika z danych za rok 2018, w tym czasie fundacja wypłaciła ponad 200 zapomóg na kwotę ponad 400 tys. złotych przeznaczonych na wsparcie leczenia i rehabilitację. Do 146 podopiecznych, korzystających ze wsparcia stypendialnego, trafiło w tym czasie prawie pół miliona złotych. Z kolei od stycznia do września 2019 fundacja wypłaciła 320 tys. złotych stypendiów i 130 tys. zł zapomóg. Przyznała 37 pobytów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, zorganizowała wyjazd edukacyjno-wypoczynkowy, zimowisko i kolonię dla podopiecznych. Promowała swoją działalność w kilku imprezach regionalnych. 


Fundacja Rodzin Górniczych pomaga górnikom i ich rodzinom  od dwudziestu dwóch lat. Jej numer KRS: 0000127003. Nie prowadzi działalności gospodarczej, finansowana jest ze składek i darowizn od firm i osób prywatnych oraz odliczeń 1% należnego podatku. Pomoc można przekazać na cele statutowe Fundacji lub na wybranego podopiecznego, któremu przekazane zostaną zebrane środki.
Wsparcie na działalność statutową FRG można przekazać poprzez darowiznę na konto bankowe: PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611.
(więcej informacji na stronie: https://fundacjafrg.pl)

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry