U nas na Facebooku..
zdjęcie do posta z facebooka

FRANCISZEK W DARZE OD SRK ▶️Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. dokonuje przełomowego zwrotu w swojej działalności! Wiąże ją ściśle z polityką sprawiedliwej transformacji. To nowe otwarcie dotyczy także pozostającego w gestii SRK pogórniczego majątku - terenów i nieruchomości. Będą one sukcesywnie przekazywane gminom i oddawane lokalnym społecznościom. 👉🏻19 kwietnia SRK przekazała nieodpłatnie RUDA Śląska zabytkowy kompleks dawnego szybu Franciszek. Dziś odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezesa SRK Jarosława Wieszołka i Michał Pierończyk - Prezydent Miasta Ruda Śląska, podczas której symbolicznie przekazano akt notarialny. ℹ️Mowa o 4 działkach przy ul. Szyb Bartosza o łącznej powierzchni blisko 11,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na tym terenie znajdują się zabytkowe obiekty maszyny wyciągowej i wieży szybu Franciszek. Najbardziej charakterystyczny jest dawny budynek remizy straży pożarnej, zwieńczony wieżą z blankami. Zabudowania nawiązują stylistycznie do architektury romańskiej i gotyckiej. Więcej informacji oraz zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej. Link w komentarzu ⤵️ #współpraca #srk #rudaśląska #szybFranciszek #sprawiedliwatransformacja 2024-04-19 15:16:06

U nas na Facebooku..
zdjęcie do posta z facebooka

ZARZĄD W KOMPLECIE Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w dniu 19.04.2024 roku powołała Annę Bińkowską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów z dniem 6.05.2024 roku i Andrzeja Płonkę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Likwidacji Kopalń i Gospodarki Majątkiem z dniem 22.04.2024 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji Technologicznych i Zamówień. 2024-04-19 13:54:40

U nas na Facebooku..
zdjęcie do posta z facebooka

SRK WSPOMAGA TRANSFORMACJĘ REGIONU ▶️Teren po byłej Kopalni Makoszowy znów zacznie tętnić gospodarczym życiem. SRK sprzeda prywatnemu inwestorowi 6 działek oraz budynki i budowle. To szansa na nowe miejsca pracy. Inwestorem jest jeden z liderów w branży automotive. Transakcja wpisuje się w zupełnie nową politykę SRK w kwestii gospodarowania majątkiem. W tym celu odblokowywane są pokopalniane tereny, aby spółka mogła aktywnie uczestniczyć w procesie Sprawiedliwej Transformacji regionu. ❗️16 kwietnia podpisana została WARUNKOWA UMOWA SPRZEDAŻY. Nabywcą ma zostać jest STS LOGISTIC Sp. z o.o., należąca do holdingu CLIP Group S.A. To grupa podmiotów prowadząca działalność logistyczną w zakresie magazynowania, transportu i usług towarzyszących, działająca między innymi w branży automotive. 👉🏻W najbliższym czasie zostanie podpisana finalna umowa sprzedaży inwestora z SRK i KSW KOKS (jedynymi właścicielami przedmiotowych działek). ℹ️W ofercie są działki o łącznej powierzchni blisko 50 hektarów. To pierwsza sprzedaż łączona, poprzez zawarcie porozumienia z inną spółką sektora górniczego - w tym przypadku JSW KOKS S.A. Majątek SRK stanowiło 6 działek gruntu o powierzchni blisko 30 ha, 31 budynków i budowli oraz drobna infrastruktura. Z kolei JSW KOKS S.A. oferowało 2 działki gruntu o łącznym obszarze prawie 20 ha. Celem takiego działanie jest racjonalne zagospodarowanie poprzemysłowego terenu. Miasto Zabrze Nowiny Zabrzańskie Zabrze24.info Zabrze News 24zabrze Telewizja TVT Aktualności TVP3 Katowice 2024-04-17 09:35:56

Pracownicze Plany Kapitałowe w SRK S.A. | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Informacje/Pracownicze Plany Kapitałowe w SRK S.A.

Pracownicze Plany Kapitałowe w SRK S.A.

PPK - dobrowolny system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych płacących składki na ZUS, zwiększający bezpieczeństwo finansowe Polaków.

PPK to program:

 • powszechny (automatycznie zapisane zostaną osoby zatrudnione w wieku 18 - 55 lat. Osoby powyżej 55 roku życia będą mogły dobrowolnie przystąpić do programu),
 • dobrowolny (rezygnacja i przystąpienie do programu w dowolnym momencie),
 • prywatny (zgromadzone przez uczestnika PPK stanowią jego prywatną własność - podlegają dziedziczeniu),
 • długoterminowy (wypłata środków po osiągnięciu wieku emerytalnego- po 60 roku życia dla kobiet i mężczyzn; 25% środków będzie można wypłacić jednorazowo, pozostałe 75% w ratach przez 10 lat. Możliwa wypłata jednorazowa, po uiszczeniu podatku od dochodów kapitałowych).

Składki do PPK:

 • pracownik:
  składka podstawowa - 2% wynagrodzenia; dodatkowa opcjonalnie - 2%;
 • pracodawca:
  składka podstawowa - 1,5% wynagrodzenia; dodatkowa opcjonalnie - 2,5%;
 • państwo:
  składka powitalna jednorazowa - 250,00 zł; dopłata roczna - 240,00 zł

Broszury informacyjne o PPK 

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacje ogólne o PPK 612.22KB Plik: Informacje ogólne o PPK
jpg Jak PPK wpłynie na moje życie 35.79KB Plik: Jak PPK wpłynie na moje życie
pdf Ulotka dla pracownika - Twoje oszczędności na przyszłość 502.54KB Plik: Ulotka dla pracownika - Twoje oszczędności na przyszłość
pdf Ulotka dla pracownika - Oszczędzanie się opłaca 599.11KB Plik: Ulotka dla pracownika - Oszczędzanie się opłaca
pdf Plakaty dla pracownika 743.5KB Plik: Plakaty dla pracownika

Druki uczestnika PPK do Pracodawcy

Kategoria: powiązane pliki [8]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Brak zgody pracownika na złożenie wniosku o wypłatę transferową 127.73KB Plik: Brak zgody pracownika na złożenie wniosku o wypłatę transferową
pdf Oświadczenie pracownika o zawartych umowach PPK 170.66KB Plik: Oświadczenie pracownika o zawartych umowach PPK
pdf Deklaracja rezygnacji z obniżenia wpłaty podstawowej pracownika 133.7KB Plik: Deklaracja rezygnacji z obniżenia wpłaty podstawowej pracownika
pdf Deklaracja zmiany wpłaty podstawowej pracownika 166.63KB Plik: Deklaracja zmiany wpłaty podstawowej pracownika
pdf Deklaracja wpłaty dodatkowej pracownika 187.99KB Plik: Deklaracja wpłaty dodatkowej pracownika
pdf Wniosek o zawarcie umowy PPK 55-69 lat 153.47KB Plik: Wniosek o zawarcie umowy PPK 55-69 lat
pdf Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK 131.76KB Plik: Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
pdf Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK 88.96KB Plik: Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Druki uczestnika PPK do Instytucji Finansowej

Kategoria: powiązane pliki [20]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zmiana danych Uczestnika PPK (wersja notariusz) 315.82KB Plik: Zmiana danych Uczestnika PPK (wersja notariusz)
pdf Zamówienie listu reklamacja (wersja notariusz) 293.16KB Plik: Zamówienie listu reklamacja (wersja notariusz)
pdf Wniosek Uczestnika o dokonanie wypłaty transferowej (wersja notariusz) 193.84KB Plik: Wniosek Uczestnika o dokonanie wypłaty transferowej (wersja notariusz)
pdf Wniosek o wypłatę z powodu poważnego zachorowania 189.34KB Plik: Wniosek o wypłatę z powodu poważnego zachorowania
pdf Wniosek o wypłatę w formie świadczenia małżeńskiego (wersja notariusz) 298.53KB Plik: Wniosek o wypłatę w formie świadczenia małżeńskiego (wersja notariusz)
pdf Zwrot/ wypłata transferowa spadkobiercy (wersja notariusz) 202.47KB Plik: Zwrot/ wypłata transferowa spadkobiercy (wersja notariusz)
pdf Zwrot/ wypłata transferowa połowy na rzecz małżonka (wersja notariusz) 204.32KB Plik: Zwrot/ wypłata transferowa połowy na rzecz małżonka (wersja notariusz)
pdf Zwrot/ wypłata transferowa osoba uprawniona (wersja notariusz) 207.2KB Plik: Zwrot/ wypłata transferowa osoba uprawniona (wersja notariusz)
pdf Zwrot/wypłata transferowa na lokatę byłego małżonka (wersja notariusz) 210.85KB Plik: Zwrot/wypłata transferowa na lokatę byłego małżonka (wersja notariusz)
pdf Zwrot na wniosek Uczestnika (wersja notariusz) 287.18KB Plik: Zwrot na wniosek Uczestnika (wersja notariusz)
pdf Zmiana alokacji (wersja notariusz) 257.63KB Plik: Zmiana alokacji (wersja notariusz)
pdf Wypłata transferowa byłego małżonka (wersja notariusz) 498.84KB Plik: Wypłata transferowa byłego małżonka (wersja notariusz)
pdf Wypłata 60 rok życia (wersja notariusz) 299.7KB Plik: Wypłata 60 rok życia (wersja notariusz)
pdf Powiadomienie o śmierci (wersja notariusz) 176.54KB Plik: Powiadomienie o śmierci (wersja notariusz)
pdf Powiadomienie o zastrzeżeniu/odwołaniu zastrzeżenia (wersja notariusz) 160.97KB Plik: Powiadomienie o zastrzeżeniu/odwołaniu zastrzeżenia (wersja notariusz)
pdf Dodanie/odwołanie osoby uprawnionej (wersja notariusz) 281.21KB Plik: Dodanie/odwołanie osoby uprawnionej (wersja notariusz)
pdf Pełnomocnictwo (wersja notariusz) 198.38KB Plik: Pełnomocnictwo (wersja notariusz)
pdf Formularz PPK - wniosek na wkład własny kilka rachunków 364.81KB Plik: Formularz PPK - wniosek na wkład własny kilka rachunków
pdf Formularz PPK - wniosek na wkład własny 359.69KB Plik: Formularz PPK - wniosek na wkład własny
pdf Dodanie/odwołanie instrukcji płatniczej (wersja notariusz) 286.54KB Plik: Dodanie/odwołanie instrukcji płatniczej (wersja notariusz)
Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf 1. PPK_autozapis informacja dla pracowników 144.04KB Plik: 1. PPK_autozapis informacja dla pracowników
pdf 2. [ulotka] - autozapis PPK 627.54KB Plik: 2. [ulotka] - autozapis PPK
pdf 3. Pracownik_ulotka_autozapis PPK 1.12MB Plik: 3. Pracownik_ulotka_autozapis PPK
pdf 4. Co powinien wiedzieć pracownik o PPK 2.72MB Plik: 4. Co powinien wiedzieć pracownik o PPK
pdf 5. Pakiet benefitów dla Uczestnika PPK 1.02MB Plik: 5. Pakiet benefitów dla Uczestnika PPK
Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry