Brak wpisów.

MIĘDZYNARODOWA DEBATA O RESTRUKTURYZACJI TERENÓW POGÓRNICZYCH | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/MIĘDZYNARODOWA DEBATA O RESTRUKTURYZACJI TERENÓW POGÓRNICZYCH

MIĘDZYNARODOWA DEBATA O RESTRUKTURYZACJI TERENÓW POGÓRNICZYCH

16 Maja 2023

Współczesne metody zagospodarowania terenów pogórniczych oraz zmiany w kierunkach kształcenia kadry inżynieryjno-technicznej. 11 i 12 maja w Ostawie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca unijny projekt  USAMIN - “USe of Abandoned MINes”, skupiający się na sposobach wykorzystania nieczynnych kopalń.

W konferencji udział wzięli między innymi przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń, jako czołowego polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się restrukturyzacją i rewitalizacją terenów pokopalnianych.

Wydarzenie miało na celu przede wszystkim zapoznanie europejskich przedsiębiorstw w praktyce zajmujących się restrukturyzacją i rewitalizacją majątku pogórniczego z propozycją nowego kierunku nauczania studentów, opracowanego przez współpracujące w ramach projektu uczelnie wyższe, a także przekazanie oczekiwań przedsiębiorstw wobec kompetencji młodej kadry inżynieryjno-technicznej, kierowanej do zagadnień zagospodarowania majątku kopalń postawionych w stan likwidacji.

Wśród przedsiębiorców zajmujących się restrukturyzacją terenów pogórniczych poza Spółką Restrukturyzacji Kopalń znalazły się również te z Niemiec, Czech, Hiszpanii, jak również Stanów Zjednoczonych, Tanzanii i Turcji.

W ramach wygłaszanych prezentacji w imieniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń wystąpili:

  • Andrzej Chmiela - „Transformacja energetyczna Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Transformation of Spółka Restrukturyzacji Kopalń SRK S.A.”
  • Andrzej Morawski - Projekt pilotażowego rozwiązania samowystarczalności energetycznej pompowni. The pilot project of energy self-sufficiency of the pumping station”.
  • Joanna Deręgowska - „Struktura organizacyjna SRK S.A. Organizational structure of SRK S.A.”

Ponadto prof. Małgorzata Wysocka z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zaprezentowała realizowane zadania i pierwsze wyniki projektu POMHAZ, realizowanego wspólnie przez GIG i SRK wraz z parterami z Francji, Niemiec i Grecji (więcej na ten temat pisaliśmy tu). Z kolei przedstawiciele europejskiego i amerykańskiego przemysłu zaprezentowali własne doświadczenia w rewitalizacji terenów i obiektów likwidowanych kopalń węgla kamiennego.

Zagraniczni partnerzy wielokrotnie podkreślali, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. jest ważnym i cenionym
w Europie przedsiębiorstwem zagospodarowującym majątek pozostały po restrukturyzacji nieefektywnych zakładów górniczych.

W ramach drugiego dnia konferencji uczestnicy udali się do Polski, gdzie odwiedzili Kopalnię Guido, należącą do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, jako przykład zagospodarowania majątku pogórniczego w celach turystycznych.

Liderem projektu USAMIN, współfinansowanego przez Erasmus+ Programme, był Uniwersytet Techniczny

w Ostrawie (VSB - Technical University of Ostrava). Partnerami w konsorcjum realizującym projekt znalazły się uczelnie z Hiszpanii (UNIVERSIDAD DE OVIEDO), Niemiec (TECHNISCHE UNIVERSITAET BERGAKADEMIE FREIBERG, DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH - Technische Hochschule Georg Agricola) i Polski (POLITECHNIKA ŚLĄSKA).

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry