Brak wpisów.

WYNIKI BADAŃ MIKROGRAWIMETRYCZNYCH W TRZEBINI (REJON III i IV) | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/WYNIKI BADAŃ MIKROGRAWIMETRYCZNYCH W TRZEBINI (REJON III i IV)

WYNIKI BADAŃ MIKROGRAWIMETRYCZNYCH W TRZEBINI (REJON III i IV)

21 Sierpnia 2023

Główny Instytut Górnictwa przekazał do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wyniki badań grawimetrycznych przeprowadzonych na terenach zabudowy mieszkaniowej i użytkowej przy ul. Grunwaldzkiej, a także w rejonie obejmującym korty tenisowe oraz Willę NOT.

 

W wynikach badań grawimetrycznych przeprowadzonych przez GIG w rejonie obejmującym tereny zabudowy mieszkaniowej i użytkowej przy ul. Grunwaldzkiej i w obszarze badań obejmującym korty tenisowe oraz Willę NOT odzwierciedla się zróżnicowanie lokalnego pola siły ciężkości, wynikające zarówno z położenia geograficznego punktów pomiarowych, jak i niejednorodnej gęstości utworów budujących podłoże geologiczne.

W rejonie bloków przy ul. Grunwaldzkiej, w obrębie terenu objętego płytką eksploatacją, nie obserwuje się wyraźnych stref anomalnych, wskazujących na utrzymywanie się pustek blisko powierzchni terenu. Jednakże, z uwagi na stwierdzenie wierceniami wykonanymi przy uzdatnianiu placu zabaw obecności pustek i stref rozluźnionych skał na głębokości eksploatacji pokładu, nie można całkowicie wykluczyć zagrożenia powstawaniem zarówno zapadlisk, jak i ciągłych odkształceń terenu (lokalnych obniżeń) na pozostałej części obszaru. W związku z tym, w obrębie wyznaczonych w opracowaniu anomalii A, B i C zaproponowano przeprowadzenie weryfikujących je prac geologicznych.

W rejonie Willi NOT wyodrębnione anomalie powiązane są z lokalną budową geologiczną i sytuacją górniczą. Interpretacja jakościowa zbioru danych pozwoliła na wyodrębnienie stref ujemnych anomalii, których genezą może być obecność znacznych rozluźnień i/lub pustek w górotworze. Celem weryfikacji interpretacji danych geofizycznych zalecono wykonanie w obrębie wytypowanych anomalii wierceń badawczych do głębokości zalegania najpłytszego, eksploatowanego pokładu węgla kamiennego.

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry