Brak wpisów.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ I DOKUMENTOWANIEM ZAPADLISK W TRZEBINI | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ I DOKUMENTOWANIEM ZAPADLISK W TRZEBINI

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ I DOKUMENTOWANIEM ZAPADLISK W TRZEBINI

25 Sierpnia 2023

W Trzebini odbyło się dziś spotkanie, podczas którego Państwowy Instytut Geologiczny-PIB zaprezentował wyniki badań i raport z prac analitycznych o deformacjach terenu, natomiast SRK S.A. przedstawiła dotychczas zrealizowane zadania i omówiła harmonogram dalszych prac związanych z likwidacją zapadlisk i uzdatnianiem gruntów.

W spotkaniu wzięli udział:

 • Piotr Dziadzio - Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Główny Geolog Kraju wraz z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB
 • Piotr Bojarski - Wiceprezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. ds. Likwidacji Kopalń i Gospodarki Majątkiem wraz z przedstawicielami spółki
 • Jarosław Okoczuk - Burmistrz Gminy Trzebinia wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta
 • Przedstawiciele AGH w Krakowie, Politechniki Śląskiej, Głównego Instytutu Górnictwa
 • przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie
 • dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich w Trzebini
 • goście Gminy Trzebinia m.in. Przewodniczący Osiedla Gaj i Siersza, Proboszcz Parafii w Sierszy

PIG-PIB na obszarze oddziaływania KWK „Siersza” zinwentaryzował 528 zapadlisk, w tym 62 określono jako istotne, które znajdują się w buforze 20 m od głównych dróg, terenów zabudowanych, cmentarza, ogródków działkowych oraz nasypu kolejowego. Co istotne, zawierają się w nich również zapadliska już zlikwidowane. Pełna treść raportu PIG-PIB jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Służby Geologicznej.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. szczegółowo przedstawiła prowadzone i wykonane działania związane z badaniem i zabezpieczaniem gruntu oraz plan dalszych działań w Trzebini.

Aktualny stan działań wykonywanych i zakończonych, na zlecenie SRK S.A., w celu rozpoznania warunków geologiczno-górniczych lub uzdatnienia podłoża terenów zagrożonych powstawaniem deformacji nieciągłych spowodowanych płytkim kopalnictwem byłej KWK „Siersza” :

Na postawie wniosków z badań geofizycznych przeprowadzonych przez GIG w Katowicach stwierdzono:
1. Rejony zagrożone występowaniem deformacjami nieciągłymi (miejsca występowania anomalii) to:

 • ulicy Górniczej nr 2,
 • ulicy Jana Pawła II nr 14 i 16,
 • ulicy Grunwaldzkiej 97A ,
 • Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sobieskiego / Grunwaldzka,
 • Willi NOT i kortów tenisowych przy ul. Grunwaldzkiej,
 • ulicy Młyńskiej .

Rejony te wymagają wykonania odwiertów kontrolnych. W przypadku nawiercenia pustek lub rozluźnień będą przeprowadzone prace uzdatniające. SRK S.A. zawarła w tym zakresie umowę ramową z 5 firmami.

2. Rejony dopuszczone do użytkowania po wykonaniu prac uzdatniających i zabezpieczających to :

 • Osiedla Gaj nr 15 i 26,
 • ulicy Grunwaldzkiej 97A wraz z placem zabaw i parkingiem,
 • korty tenisowy przy Willi Not (po wykonaniu otworu kontrolnego).

Prowadzone roboty uzdatniające:

 • rejon ulicy Górniczej 3 i 5,
 • rejon Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul Sobieskiego / Grunwaldzka,
 • rejon Willi NOT i kortów tenisowych,
 • Cmentarz Parafialny przy ulicy Jana Pawła II.

Pompownia wód podziemnych P-1 i P-1 bis w centralnej części byłego OG „Siersza I”:

 • Od dnia 29.05.2023 r. prowadzone jest pompowanie wód podziemnych w piezometrach P-1 i P-1bis.
 • Poziom wód podziemnych jest na bieżąco monitorowany poprzez pomiary wykonywane w piezometrach: P-1, P-1bis, P-5, P-6, P-8, P-9, P-11, O-1, w Kanale wód przemysłowych i Cieku Kozi Bród.

Łączne koszty działań SRK S.A. związanych z likwidacją zagrożenia w Trzebini w okresie od 2021 r. do sierpnia 2023 r. wyniosły ok. 14,12 mln zł. W tym:

 • 2021r.  - około  0,456 mln zł
 • 2022r.  - około  2,249 mln zł,
 • -2023r.  - około 11,416 mln zł.

Koszty do poniesienia przez SRK S.A. w Trzebini:

-  uzdatnianie terenu Cmentarza Parafialnego - ok. 14,39 mln zł

-  uzdatnianie terenu na Osiedlu Trętowiec - ok. 31 mln zł 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Prezentacja SRK S.A. 35.4MB Plik: Prezentacja SRK S.A.

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry