Brak wpisów.

Obostrzenia związane z epidemią | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/COVID/Obostrzenia związane z epidemią

Obostrzenia związane z epidemią

20 Stycznia 2022

W związku z kolejną falą epidemii uprzejmie przypominamy, że zalecenia i zasady związane z minimalizowaniem ryzyka rozprzestrzeniania wirusa, określone w Zarządzeniach Prezesa Zarządu SRK SA nie zostały uchylone i pozostają nadal w mocy. Podstawowym celem tych regulacji jest ograniczenie ryzyka wzajemnego zakażania wśród pracowników Spółki, a w konsekwencji uniknięcie paraliżu funkcjonowania Firmy. Dlatego przypominamy oraz zwracamy uwagę na następujące aspekty zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa:


Ograniczanie kontaktów
Tam gdzie jest to możliwe zaleca się kontynuowanie pracy zdalnej, hybrydowej lub pracy z podziałem na grupy pracowników, przy takim ich zorganizowaniu aby maksymalnie ograniczyć ilość kontaktów bezpośrednich. Dotyczy to także obłożeń kierownictwa oddziałów (KRZG na zmianie A, a ich zastępcy na zmianach B i C - jeśli to konieczne), a także pozostałych kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Składy brygad wykonujących konkretne zadania winny być ograniczone do niezbędnego minimum. Na ile nie zdezorganizuje to pracy, osoby wracające z dłuższych nieobecności powinny być czasowo kierowane do pracy zdalnej, a osoby wracające ze zwolnień chorobowych, zwłaszcza po pobytach szpitalnych oraz po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, dopuszczane do pracy po uzyskaniu negatywnego wyniku testu.
Za właściwą i bezpieczną organizację pracy odpowiada Dyrektor/Kierownik danej komórki organizacyjnej. Sposób wykonywania zadań nie może wpłynąć negatywnie na osiągane wyniki i rezultat realizowanych zadań.

Wprowadza się zakaz wchodzenia osób postronnych na teren i do obiektów SRK SA poza sytuacją absolutnej niezbędności. Dokumenty trafiać mają do Spółki wyłącznie za pośrednictwem kancelarii, z zachowaniem procedur dotyczących ich profilaktycznego odkażania lub kwarantanny. Tam gdzie jest to tylko możliwe zaleca się posługiwanie się pocztą elektroniczną i skanami dokumentów.
Wejście pracowników oraz współpracowników SRK S.A. (a także, w przypadkach niezbędnie koniecznych, osób trzecich) na teren i do obiektów SRK S.A. może następować wyłącznie po kontroli temperatury, przeprowadzanej metodą bezdotykową. Osoby z podwyższoną temperaturą ciała (powyżej 37,3 °C) nie będą wpuszczane na teren Spółki.
Zaleca się kierowanie pracowników na urlopy oraz udzielanie dni wolnych za przepracowane nadgodziny.

Dezynfekcja, środki ochrony
Za wyposażenie pracowników w środki ochrony - maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne, jak też za regularne przeprowadzanie dezynfekcji pomieszczeń, klatek szybowych (wind) oraz sprzętu po użyciu, odpowiadają dyrektorzy oddziałów.
Pracownicy są zobowiązani do częstego mycia rąk, ich dezynfekowania, stosowania środków ochrony, w tym - jako element obowiązkowy - używania osłon ust i nosa przy przemieszczaniu się w ciągach komunikacyjnych.

Izolacja
W każdym oddziale SRK SA utrzymywane ma być w stałej gotowości pomieszczenie dla przejściowej izolacji pracownika przejawiającego objawy chorobowe wskazujące na chorobę COVID-19.
W wypadku objęcia pracownika kwarantanną, izolowani (odsunięci od kontaktów) winni być pozostali pracownicy mający bezpośredni kontakt z pracownikiem potencjalnie zarażonym. Ich powrót do pracy warunkowany jest negatywnym wynikiem testu przeprowadzanego staraniem i na koszt Spółki.
Na kierownictwie oddziałów spoczywa obowiązek interesowania się sytuacją osób przebywających na kwarantannach - w tym szczególnie ustalenie czy osoby te uzyskują pomoc rodzin, osób bliskich, wolontariatów organizowanych przez gminy w kwestiach podstawowych - przede wszystkim zaopatrzenia w środki pierwszej potrzeby.

Pracownicy, którzy źle się czują, stwierdzają u siebie objawy silnego przeziębienia, grypy (w tym zwłaszcza gorączki powyżej 37,3 st. C, suchego kaszlu, trudności w oddychaniu, bólu lub ucisku w klatce piersiowej, ogólnego przemęczenia, utraty smaku, lub węchu, bólu mięśni) proszeni są o nie stawianie się do pracy, lecz zgłoszenie tego telefonicznie przełożonym i / lub inspektorowi BHP w oddziale. Obowiązek kontaktu z lekarzem spoczywa na pracowniku!

Spotkania
Grupowe zebrania winny być ograniczone, a tam gdzie jest to możliwe zastępowane przez telekonferencje. Zakazuje się organizowania imprez - spotkań zbiorowych na terenie Spółki i poza nią. Dotyczy to wszelkich spotkań.

Praca zdalna
podjęta została decyzja o możliwości zlecania świadczenia pracy w formie hybrydowej (tj.połączenie pracy stacjonarnej oraz zdalnej,obowiązki są wykonywane naprzemiennie w domu oraz w biurze) tydzień na tydzień do dnia 28.02.2022 r.

Oznakowanie, informowanie
We wszystkich oddziałach Spółki powinny być wywieszone informacje dla osób trzecich, niepracujących w SRK SA o obowiązujących utrudnieniach, sposobie kontaktu i przekazywaniu dokumentów.

Zobowiązuje się Dyrektorów/Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych do przeprowadzania akcji informacyjnej (telekonferencje, mailing, rozmowy telefoniczne) wśród podległych pracowników dotyczących zasad zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Spółce.

Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad powinny być niezwłocznie usuwane i zgłaszane do Zespołu Zarządzania Kryzysowego SRK SA do pana Stanisław Ciepłego scieply@srk.com.pl 696 722 599 lub pana Marcina Żaka mzak@srk.com.pl tel. 506 281 900.P

Powyższe zasady będą modyfikowane zależnie od ogólnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zalecenia Covid_220120.pdf 192.95KB Plik: Zalecenia Covid_220120.pdf

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry