Brak wpisów.

COVID 19 - przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/COVID/COVID 19 - przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa

COVID 19 - przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa

14 Stycznia 2022

W ostatnim okresie odnotowano znacznydobowy wzrost  zakażeń SARS-CoV-2, co potwierdzają bezpośrednio dane statystyczne Ministerstwa Zdrowia ( na dzień  12 stycznia 2022 r.- odnotowano 16.878 dziennych przypadków osób zakażonych ).

Bezspornie najskuteczniejszym sposobem walki z rozprzestrzenianiem się wirusa jest m.in. zachowanie dystansu społecznego, ograniczanie kontaktów, utrzymanie higieny, jak też co istotne stosowanie środków ochrony indywidualnej.   

Z tych też powodów, realizując polecenie Zarządu SRK SA, mam obowiązek przypomnieć wszystkim dyrektorom oraz kierownikom komórek organizacyjnych SRK SA o tym, iż organizacja funkcjonowania Spółki winna zabezpieczać bezpieczeństwo przedsiębiorstwa -  z szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia pracowników.         

Zarząd  SRK S.A. przypomina, iż w  Spółce nadal obowiązują ograniczenia związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.           

Do zasad reżimu sanitarnego należą:     

1. Dystans     

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między osobami pracującymi w jednym pomieszczeniu oraz przemieszczającymi się w ciągach komunikacyjnych.

2. Dezynfekcja     

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na teren Spółki. Dezynfekcja (odkażanie) rąk są najważniejszymi czynnościami w zapobieganiu zakażeniom. Zabiegi higieniczne rąk redukują znacznie ryzyko przeniesienia mikroorganizmów patogennych.3. Maseczka     Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych Spółki (ciągi komunikacyjne, sale konferencyjne) jest obowiązkowe!      

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem. 

Na terenie kraju funkcjonuje „Narodowy Program Sczepień przeciwCOVID-19”, którego działania mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski.           

Realizując polecenie Zarządu SRK SA zwracam się do Państwa  o bieżący nadzór nad realizacją  przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, jak też rozpropagowanie  informacji dotyczących profilaktyki wśród podległych pracowników.     Zgodnie z wytycznymi należyteż  dokonywać cyklicznych dezynfekcji „klatek zjazdowych” oraz ciągów komunikacyjnych w budynkach Spółki.           

Biuro Bezpieczeństwa, Kontroli Wewnętrznej i Audyturealizować będzie kontrole w zakresie stosowania zasad zapobiegania ryzykom rozprzestrzeniania się wirusa -  pozwalające jednocześnie na ocenę stopnia weryfikacji dotychczasowych działań.               

                                Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, Kontroli Wewnętrznej i Audytu     

                                                                  Maciej Stańczyk

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Pismo do kierowników jednostek organizacyjnych SRK SA 110.44KB Plik: Pismo do kierowników jednostek organizacyjnych SRK SA

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry