Brak wpisów.

PostMinQuake | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

PostMinQuake

Tytuł projektu: “Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas: mechanisms, hazard and risk assessment”

Numer projektu: 899192

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Okres realizacji projektu:  2020 - 2023

Cel projektu: wykonanie badań związanych z monitorowaniem ruchów górotworu,  indukowanych procesem zatapiania kopalń w celu opracowania metodologii identyfikacji, oceny i prognozowania zagrożeń dla powierzchni związanych z zatapianiem likwidowanych kopalń oraz użytkowej klasyfikacji terenów pogórniczych zgodnie ze scenariuszami przewidywanego przebiegu likwidacji. W ramach realizacji tego projektu został wykonany piezometr do zrobów zlikwidowanej KWK „Kazimierz - Juliusz” w Sosnowcu do głębokości ok. 650m.

 Konsorcjum realizujące projekt:

  • GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA (GIG), Polska
  • SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. (SRK S.A), Polska
  • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES  ET MINIERES (BRGM), Francja
  • DMT-GESELLSCHAFT FUR LEHRE UND BILDUNG MBH (THGA), Niemcy
  • HELMHOLTZ ZENTRUM POTSDAM DEUTSCHESGEOFORSCHUNGSZENTRUM GFZ (GFZ), Niemcy
  • INSTITUTE OF GEONICS OF THE AS CR v.v.i. (IGN), Czechy
  • GREEN GAS DPB AS (GREEN GAS DPB), Czechy
  • DIAMO STATNI PODNIK (DIAMO s.p.), Czechy
  • POLITECHNIKA ŚLĄSKA (SUT), Polska
  • INSTITUT NATIONAL DE L ENVIRONMENT ET DES RISIQUES INERIS (INERIS), Francja

UEUE

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry