Zasypywanie szybu Głowacki | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/Zasypywanie szybu Głowacki

Zasypywanie szybu Głowacki

12 Marca 2021

Wprawdzie kopalnia Ignacy jest obecnie własnością gminy, jednak zasypanie szybu Głowacki pozostało zadaniem Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Prace przy zasypywaniu szybu zaczęto w czwartek, 11 marca 2021. Mają zakończyć się do 31 sierpnia tego roku.

Całkowita głębokość szybu to 625,33 metra. Jego likwidacja prowadzona jest zgodnie z projektem technicznym opracowanym przez zespół Głównego Instytutu Górnictwa.

W ‘Programie likwidacji oddziału KWK Jas-Mos-Rydułtowy I Ruch „Rydułtowy I” przewidziano  fizyczną likwidację szybu Głowacki przez zasypanie rury szybowej kruszywem. Z kolei ze względu na planowaną przez PGG SA KWK ROW Ruch „Rydułtowy” eksploatację w rejonie szybu Głowacki za optymalny wariant uznano wykonanie w szybie przepuszczalnej kolumny zasypowej i wykorzystanie rury szybowej, wypełnionej przepuszczalnym materiałem zasypowym, jako drogi spływu wody z poziomów wyższych na poziom 600 m.

Takie rozwiązanie nie zmieni istniejącego od kilkudziesięciu lat systemu doprowadzania wody do rejonu szybu „Głowacki”, bazującego na grawitacyjnym spływie wody wyrobiskami w kierunku tego szybu. Z analizy przeprowadzonej przez GIG wynika, że zlikwidowany szyb „Głowacki” będzie mógł przez długi czas spełniać funkcję drogi grawitacyjnego spływu wód przez przepuszczalny zasyp.

Szyb zasypany zostanie kruszywem hutniczym do głębokości około 2 m od zrębu szybu gdzie wykonana będzie betonowa płyta, zamykająca z otworem do kontroli zasypu i rurą odgazowującą.

Po zakończeniu likwidacji w okresach co kwartał w pierwszym roku, a następnie jeden raz w roku, będzie prowadzona kontrola zasypu przez służby SRK SA. W wypadku stwierdzenia osiadania wykonanego zasypu, jego poziom zostanie uzupełniony.

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry