Brak wpisów.

ZABEZPIECZAMY GRUNTY W TRZEBINI | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/ZABEZPIECZAMY GRUNTY W TRZEBINI

ZABEZPIECZAMY GRUNTY W TRZEBINI

4 Czerwca 2024

Rozpoczęto odwierty i zatłaczanie mieszaniny stabilizującej grunt na osiedlu Trentowiec w Trzebini. To największe jak dotąd takie zadanie realizowane przez SRK na terenie gminy.

 

 

Pracami uzdatniającymi objęty jest obszar 4,65 hektara. Projekt zakłada wykonanie około 220 odwiertów na głębokość od 20 do 80 metrów oraz zatłoczenie do nich około 60 tys. m3 mieszaniny stabilizującej. Pierwsze prace terenowe rozpoczęły się w styczniu bieżącego roku, kiedy wykonano 5 odwiertów kontrolnych. Rejon osiedla Trentowiec wskazał w zespół naukowców, który po wykonaniu badań geotechnicznych i analizie wyników w lutym 2023 roku, rekomendował uzdatnienie tego terenu. Za realizację prac odpowiedzialna jest firma FIBRENET Group sp. z o.o. z Sosnowca, która zgodnie z umową ma zakończyć prace do maja 2025 roku.

CMENTARZ PARAFIALNY

Równolegle kończą się prace uzdatniające na cmentarzu parafialnym przy ul. Jana Pawła II w Trzebini, obejmujące obszar 1,4 hektara. Do tej pory firma wykonała tam ponad 200 odwiertów do głębokości od 60 do 80 metrów (czyli do wyrobisk pokładów 208 i 209-210) oraz 9 - do głębokości 10 metrów. Łączna długość wszystkich odwiertów wynosi nieco ponad 8 km, do których zatłoczono w sumie ponad 17,5 tysiąca m3 mieszaniny stabilizującej grunt. Zabezpieczanie terenu cmentarza rozpoczęto w październiku 2023 roku i zgodnie z harmonogramem prace mają potrwać do sierpnia bieżącego roku.

REJON UL. 22 STYCZNIA, SOLSKIEGO I JANA PAWŁA II

Wraz z początkiem maja rozpoczął się drugi etap prac stabilizujących grunt w rejonie ulicy 22 Stycznia, Solskiego i Jana Pawła II w Trzebini. Obejmuje on wykonanie 9 odwiertów. Wcześniej, w ramach pierwszego etapu wykonano 8 otworów na głębokość od 20 do70 m. W sumie pracami zabezpieczającymi objęty jest obszar prawie 1,5 ha.

WYKONANE PRACE STABILIZUJĄCE

Od początku 2023 roku na obszarze płytkiego kopalnictwa w Trzebini na zlecenie SRK S.A zabezpieczono przed zapadliskami teren o łącznej powierzchni około 9 ha, czyli tyle co niemal 13 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Łączna długość wykonanych odwiertów to 3,5 kilometra. Zatłoczono tam około 10 tys. m3 mieszaniny stabilizującej. Prace objęły m.in.:

  • rejon w sąsiedztwie osiedla Gaj
  • rejon parkingu, placu zabaw i budynku wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 97A
  • rejon zabudowy mieszkaniowej przy ul. Górniczej 2,3,4,5,8
  • rejon Szkoły Podstawowej nr 5 i boiska sportowego przy ul. Sobieskiego 25
  • rejon zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Jana Pawła II 7,14 i 16
  • rejon nasypu kolejowego torowiska do Elektrowni Siersza (na odcinku 1,6 km)

Wraz z końcem maja zakończyły się natomiast prace w rejonie ulic Dyrekcyjnej, Górniczej i Solskiego. Na obszarze blisko 1,5 hektara wywiercono 9 otworów o łącznej długości prawie 250 m i zatłoczono prawie 1 tys. m3 zaczynu.

Ponadto, w ramach działań przeciwdziałających zapadliskom SRK zamontowała i uruchomiła pompy głębinowe, które pracują na okrągło i skutecznie wyhamowały proces podnoszenia się poziomu wód gruntowych, czyli jednej z głównych przyczyn powstawania zapadlisk.

W PLANACH KOLEJNE LOKALIZACJE

Na terenie Trzebini Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. planuje wykonanie dalszych prac wzmacniających grunt na obszarze blisko 12 ha. To m.in.: rejon zabudowy jednorodzinnej przy ul. Młyńskiej, Dembowskiego, Braci Romockich, Zwycięstwa, 11 Listopada oraz rejon rurociągu paliwowego PERN przy osiedlu Trentowiec. Dodatkowo spółka planuje zawarcie umowy ramowej z wykonawcami na wykonanie łącznie 255 otworów i prac podsadzkowych w rejonie płytkiej eksploatacji górniczej na byłym obszarze górniczym „Siersza I” w Trzebini. Postępowanie przetargowe jest w toku.

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry