Brak wpisów.

WYNIKI BADAŃ MIKROGRAWIMETRYCZNYCH W TRZEBINI (REJON V i VI) | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/WYNIKI BADAŃ MIKROGRAWIMETRYCZNYCH W TRZEBINI (REJON V i VI)

WYNIKI BADAŃ MIKROGRAWIMETRYCZNYCH W TRZEBINI (REJON V i VI)

4 Września 2023

Główny Instytut Górnictwa przekazał do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wyniki badań grawimetrycznych przeprowadzonych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Cyprysowej (Rejon V) i terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Młyńskiej (Rejon VI).

REJON V - ul. Cyprysowa
W wynikach badań grawimetrycznych przeprowadzonych przez GIG-PIB w Rejonie V, obejmującym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Cyprysowej obserwowane są w lokalnym polu siły ciężkości zmiany wynikające z niejednorodnej gęstości utworów budujących podłoże tego terenu. Południkowy rozkład tych zmian wskazuje na ich związek z budową geologiczną przypowierzchniowych warstw podłoża, tj. wzrostem miąższości utworów czwartorzędowych w kierunku wschodnim, do doliny Koziego Brodu. Nie zaobserwowano anomalii, które należałoby wiązać z płytko występującymi rozluźnieniami podłoża, co wobec charakterystyki dokonanej eksploatacji górniczej uwzględniającej ograniczenie jej wpływów na powierzchnię terenu poprzez zastosowanie podsadzki powoduje, iż nie ma obecnie konieczności prowadzenia dodatkowych prac zabezpieczających.

MIKROGRAWIMETRIA - REJON V

REJON VI - ul. Młyńska
Badania grawimetryczne przeprowadzone przez GIG-PIB w Rejonie VI, obejmującym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Młyńskiej dostarczyły informacji o zmianach w lokalnym polu siły ciężkości. Powiązane są one z lokalną budową geologiczną i/lub sytuacją górniczą. Obniżenia wartości pola w części północno-wschodniej oraz wschodniej związane są najprawdopodobniej z przypowierzchniową budową geologiczną i starorzeczem Koziego Brodu. Obniżenia w części południowo-wschodniej należy wiązać z dokonaną eksploatacja górniczą i zalecono wykonanie 4 wierceń badawczych do spągu najpłycej eksploatowanego pokładu węgla kamiennego.

MIKROGRAWIMETRIA - REJON VI

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry