Brak wpisów.

WSPÓLNIE DLA NAUKI | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/WSPÓLNIE DLA NAUKI

WSPÓLNIE DLA NAUKI

1 Grudnia 2022

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wspólnie z partnerami  przemysłowymi oraz instytutami badawczymi i uczelniami technicznymi rozpoczęła realizację nowego projektu badawczego pod nazwą POMHAZ (Post-mining multi-hazards evaluation for land-planning). Celem jest pozyskanie kompleksowej oceny zagrożeń na terenach pogórniczych dla potrzeb planowania przestrzennego.  Pozwoli to w poszerzeniu wiedzy na temat efektów oddziaływania górnictwa, głównie przez osiadanie powierzchni, migrację gazów i problemy hydrologiczne. Realizacja projektu potrwa 3 lata.

Aktualnie SRK S.A. realizuje wraz z partnerami projekt PostMinQuake, który dotyczy badań związanych
z monitorowaniem ruchów górotworu, wywołanych zatapianiem kopalń. W ramach prac wykonano w tym roku piezometr do zrobów zlikwidowanej kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu. Urządzenie pozwala monitorować poziom lustra wody w zalanych wyrobiskach, a następnie badać wpływ podnoszenia poziomu wód kopalnianych na aktywność sejsmiczną górotworu oraz osiadanie terenu na powierzchni.

W tym roku zakończylismy realizację projektu TEXMIN, związanego z badaniem wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą  na stan obudowy i zasypu zlikwidowanych szybów oraz stateczność najbliższego otoczenia (likwidacja szybu Głowacki).

SRK S.A. od lat aktywnie pomaga w realizacji projektów naukowo-badawczych. Restrukturyzowane kopalnie są miejscami, które dają naukowcom niepowtarzalną okazję do prowadzenia badań, których wykonanie byłoby niezwykle trudne w czynnych zakładach górniczych. Wyniki badań są wspólną własnością wszystkich uczestników. Takie działania doskonale wpisują się w statutową działalność SRK S.A.

Projekty badawcze współfinansowane lub finansowane z funduszy Unii Europejskiej mają charakter międzynarodowy. Realizowane są  z partnerami z całej Europy, m.in. Niemiec, Hiszpanii i Francji. To między innymi:

  • Remining Lowex, projekt rewitalizacji europejskich obszarów górniczych. Efektem prac jest m.in. instalacja ogrzewania biurowca CZOK (Centralny Zakład Odwadniania Kopalń) w Czeladzi, należącego do SRK S.A. za pomocą wody kopalnianej
  • STAMS, w ramach którego opracowano dwa urządzenia monitorujące stan obudowy zatopionych odcinków górniczych szybów, do czego przepisami bezpieczeństwa są zobligowane kopalnie czynne i te restrukturyzowane
  • MethEnergy, skupiający się na odzyskiwaniu i zagospodarowaniu metanu z powietrza kopalnianego, uwalnianego podczas działalności górniczej.

Efekty prac badawczych czy urządzenia, które powstały w wyniku ich realizacji mogą mieć szerokie zastosowanie w procesach restrukturyzacji i likwidacji kopalń, a także mogą być wykorzystane w czynnych kopalniach. Wyniki mogą posłużyć również samorządom w działaniach planistycznych na  obszarach,  na które oddziałuje działalność górnicza.

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry