SRK naprawia efekty szkód górniczych - most nad potokiem w Przyszowicach | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/SRK naprawia efekty szkód górniczych - most nad potokiem w Przyszowicach/Przyszowice most nad potokiem

SRK naprawia efekty szkód górniczych - most nad potokiem w Przyszowicach

28 Stycznia 2021

Jadąc drogą krajową 44 łączącą Tychy z Sośnicą można nie zwrócić uwagi na niewielki łuk drogi w Przyszowicach. Poprzednio prowadziła prosto, przez most nad potokiem. Tamtego mostu już nie ma, zamiast niego powstał minimalny objazd.

Pięć lat temu na Politechnice Wrocławskiej opracowano na zlecenie kopalni Makoszowy analizę możliwości dostosowania mostu nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 do przeprowadzenia wód cieku, którego dno zostanie obniżone”. Okazało się to niezbędne ze względu na osiadanie gruntu w następstwie eksploatacji górniczej.

- Firma, która wygrała przetarg na wykonanie robót zaproponowała by zamiast przebudowy najpierw jednej, potem drugiej strony mostu z wprowadzaniem ruchu naprzemiennego, zastosować rozwiązanie kompleksowe. Polega ono na postawieniu mostu tymczasowego, rozebranie starego mostu i zbudowanie go od podstaw, tak by uwzględnić obniżenie dna potoku o ponad 1,8 metra - przedstawia temat Marcin Grzegorzewski, główny inżynier mierniczo-geologiczny oddziału KWK Makoszowy.

Takie rozwiązanie nie utrudnia życia kierowcom, nie wymaga postojów na dodatkowych światłach. Komplikację stanowiła jedynie potrzeba wykupienia działki przy starym moście.

Roboty zaczęto w listopadzie 2020, zgodnie z przyjętym harmonogramem mają trwać do końca czerwca 2021.  Ze starego mostu zostały już tylko ślady, trwa rozbijanie i usuwanie jego fundamentów.

- To była bardzo solidna konstrukcja. Nie szczędzono betonu i zbrojeń - ocenia kierowniczka robót p. Agnieszka Konieczna.

Pod koniec stycznia budowa nie wygląda imponująco: błoto, gruz, trochę śniegu. Pada propozycja  by zajrzeć za dwa, trzy miesiące, kiedy będą wbite pale, staną szalunki, zacznie być lany beton, tworząc podstawy nowej konstrukcji.  

Pierwszy etap prac, zlikwidowanie objazdu i puszczenie ruchu przez nowy most ma nastąpić do 30 czerwca 2021.  Kolejne etapy prac to regulowanie dwóch kilometrów Potoku Chudowskiego i dwustu metrów Ornontowickiego.

Tu najbardziej czasochłonne okazują się sprawy formalne. Przebudowa potoków spowoduje zmianę linii brzegowej, zmienią się granice sąsiadujących działek, co trzeba uzgodnić z ich właścicielami.

Zakończenie całości robót przewidziano na rok 2022.

Przyszowice most nad potokiem

Most nad potokiem Chudowskim. Prace stan 01.2021

Od powstania Spółki Restrukturyzacji Kopalń, jej podstawowe zadania pozostają takie same: doprowadzenie zakładów, terenów pogórniczych do stanu umożliwiającego ich przyszłe wykorzystanie. Likwidacja tego co zbędne, na co nie ma inwestorów, rekultywacja gruntów…. Także naprawianie efektów szkód górniczych wywołanych przez kopalnie (części kopalń) przekazane do tej spółki.

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry