Oferty nieruchomości | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Oferta/Oferty nieruchomości

Działka Jaworzno przy ul. Grunwaldzkiej

cena: 770 000.00 zł
Jaworzno, Grunwaldzka
45.71 zł/m2

Szczegóły ogłoszenia

 • Nr oferty4/10/08/2019
 • TypDziałki pozostałe
 • Rodzajoferta sprzedaży
 • Proceduraoferta
 • Cena770 000.00 zł
 • Cena/m245.71 zł/m2
 • Powierzchnia16 847.00 m2

Położenie

 • UlicaGrunwaldzka
 • MiejscowośćJaworzno
 • PowiatJaworzno

Działki

Na nieruchomość składają się 2 działki.

 • nr działki3/96
 • powierzchnia działki2 681.00 m2
 • nr ksiegiKA1J/00017018/2
 • nr działki3/220
 • powierzchnia działki14 166.00 m2
 • nr ksiegiKA1J/00017018/2
 • Przeznaczenie terenu

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jaworzna z dnia 30.03.2016r. obszar, na którym zlokalizowana jest nieruchomość oznaczona jest jako: 2UMW - tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej w zespołach.

Opis nieruchomości

Działka ma kształt regularny. Przez działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi 3/96 i 3/220 obręb. 1026 przebiegają urządzenia przesyłowe zasilające urządzenia pompowni „Jan Kanty”, objęte ewidencją księgową Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.Nabywca nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 3/96 i 3/220 obręb. 1026, zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy umowie przeniesienia użytkowania wieczystego nieodpłatną służebność przesyłu, która polegać będzie na przebiegu dwóch elektroenergetycznych linii kablowych6 kV wiązka „D” relacji Rozdz. R-2 - GPZ „Niedzielska”, oraz kabli Nn, zasilających urządzenia pompowni „Jan Kanty” Zakładu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń oraz wyrażenia zgody na wejście w teren działek w pasie 6 m wzdłuż w/w urządzeń przesyłowych w celu dokonywania modernizacji, konserwacji, przebudowy, naprawy, likwidacji, usunięcia awarii tych urządzeń z obowiązkiem przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu.Nad powierzchnią terenu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3/220 przebiega urządzenie przesyłowe w postaci odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, wraz z posadowionym na niej słupem stalowym, które nie stanowią własności SRK S.A. Przy umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o przebiegu przedmiotowego urządzenia przesyłowego należącego do osób trzecich i stan ten w pełni akceptuje oraz iż nie będzie dochodził z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec SRK S.A.Południowo wschodnia cześć nieruchomości znajduje się w obszarze objętym dawną płytką eksploatacją podziemną węgla kamiennego, w którym występuje niewielkie zagrożenie deformacjami nieciągłymi. Przy umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o tej okoliczności i stan ten w pełni akceptuje.Nieruchomość nie posiada usankcjonowanego prawnie dostępu do drogi publicznej, a dojazd odbywa się poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny ogólnodostępny. Celem zapewnienia dojazdu nabywca zobowiązany będzie uzyskać dostęp do drogi publicznej własnym staraniem i na własny koszt, oraz iż nie będzie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec SRK S.A.

kontakt:

Marcin Stryczek tel 32 707 51 44
* pola wymagane
Powiadom o zmianach Drukuj
powrót do listy ogłoszeń
Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry