Brak wpisów.

2023 | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

2023

Publikacje pracowników SRK S.A. w roku 2023

- Publikacje w czasopismach

Małgorzata Magdziarczyk, Janusz Smoliło, Andrzej Chmiela, Adam Smoliński, Method of estimating the expenditures required to carry out the liquidation processes of a mining site, Scientific Papers of Silesian University of Technology - Organization and Management Series - Issue No. 182, 2023, DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2023.182.12 

Paweł Wrona, Zenon Różański, Grzegorz Pach, Adam P. Niewiadomski, Małgorzata Markowska, Andrzej Chmiela, Patrick J. Foster; Variability of CO2, CH4, and O2 Concentration in the Vicinity of a Closed Mining Shaft in the Light of Extreme Weather Events—Numerical Simulations. Energies 2023, 16, 7464. https://doi.org/10.3390/en16227464 

Natalia Howaniec, Janusz Zdeb, Krzysztof Gogola, Adam Smoliński; Utilization of Carbon Dioxide and Fluidized Bed Fly Ash in Post-Industrial Land Remediation" Materials 16, no. 13: 4572. https://doi.org/10.3390/ma16134572

Maksym Kononenko, Oleh Khomenko, Ivan Sadovenko, Valeriy Sobolev, Yuliya Pazynich, Adam Smoliński; Managing the rock mass destruction under the explosion,, Journal of Sustainable Mining (2023), Vol. 22 : Iss. 3 , Article 6. https://doi.org/10.46873/2300-3960.1391

Tomasz Siudyga, Karolina Wojtacha-Rychter, Argyrios Anagnostopoulos, Helena Navarro, Yulong Ding, Adam Smolinski, Malgorzata Magdziarczyk, Pawel Mierczynski, Jaroslaw Polanski; Thermochemical energy storage in CaCl2-NH3 pair evaluated by rapid multiple adsorption-desorption cycles controlled with wasted iron induction heating, Measurement, Volume 220, 2023, 113420, ISSN 0263-2241https://doi.org/10.1016/j.measurement.2023.113420

Andrzej Chmiela, The Analysis of the Structure of Mining Plants Liquidation Outlays. European Journal of Business and Management Research, 8(3) 2023., 204-214. https,//doi.org/10.24018/ejbmr.2023.8.3.1946

Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło, The method of preliminary estimation of outlays and time necessary to carry out the processes of liquidation of a mining plant. (Metoda przedwstępnego szacowania nakładów oraz czasu niezbędnego do przeprowadzenia procesów likwidacji zakładu górniczego). Mining Machines, 2023, Vol. 41 Issue 2. e-ISSN 2719-3306, https,//komag.eu/images/maszynygornicze1/MM2023/MM2_2023/MM_2023_2_art1.pdf

Andrzej Chmiela, Stefan Czerwiński, Jan Kania, Małgorzata Wysocka, Modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych z bezodpływowych niecek na terenie zlikwidowanej kopalni. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2023. vol. 12, issue 1, pp. 109-119, e-ISSN 2391-9361, http,//www.stegroup.pl/attachments/category/46/10_ — kopia.pdf

Andrzej Chmiela, Dariusz Wójcik, Małgorzata Wysocka, Zakłócenia zaawansowania procesów restrukturyzacji, rewitalizacji i likwidacji dużej kopalni węgla kamiennego, wywołane pandemią COVID-19. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2023. vol. 12, issue 1, pp. 73-83, e-ISSN 2391-9361, http,//www.stegroup.pl/attachments/category/46/07_ — kopia.pdf

Marek Pieszczek, Janusz Smoliło, Andrzej Chmiela, Małgorzata Wysocka, Metoda oceny przydatności do ponownego zagospodarowania zasobów zaniechanych likwidowanych kopalń. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2023. vol. 12, issue 1, pp. 1-10, e-ISSN 2391-9361, http,//www.stegroup.pl/attachments/category/46/01_ — kopia.pdf

Andrzej Chmiela, The Choice of the Optimal Variant of the Mine Liquidation due to the Possibility of Obtaining Methane from Goafs. European Journal of Business and Management Research, 8(3) 2023., 89-95. https,//doi.org/10.24018/ejbmr.2023.8.3.1947

Janusz Smoliło, Andrzej Morawski, Marta Gajdzik, Andrzej Chmiela, Projekt pilotażowego rozwiązania samowystarczalności energetycznej pompowni zabezpieczającej przed zalaniem sąsiednie zakłady górnicze. Napędy i Sterowanie 04/2023, ISSN 1507-7764 - 2023-04. https,//nis.com.pl/magazine,277

Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło, Systemy magazynowania energii szansą transformacji terenów pogórniczych. Napędy i Sterowanie 02/2023, ISSN 1507-7764 - 2023-02. https,//nis.com.pl/magazine,275

Janusz Smoliło, Marek Pieszczek, Mieczysław Lubryka, Jerzy Grycman; Techniczne aspekty likwidacji szybów „Głowacki” w Rybniku, oraz „Jas VI” i „Jas II” w Jastrzębiu Zdroju. Mining Machines, 2023, Vol. 41 Issue 3. e-ISSN 2719-3306https://doi.org/10.32056/KOMAG2023.3.3

 Artur Wodołażski, Małgorzata Magdziarczyk, Adam Smolinski; Techno-Economic Analysis of Hydrogen Production from Swine Manure Biogas via Steam Reforming in Pilot-Scale Installation, Energies 2023, 16, 6389. https://doi.org/10.3390/en16176389 

Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło, Marta Gajdzik; Analiza kształtowania się kosztów procesów likwidacji kopalń, Przegląd Górniczy nr 1, 2023 r., s. 1 - 7. 

Andrzej Chmiela, Małgorzata Wysocka, Adam Smoliński; Multi-criteria analysis of the possibility of retrofitting the system of rainwater drainage from subsidence basins in a liquidated mine, Journal of Sustainable Mining (2023), Vol. 22: Iss. 4, Article 2. https://doi.org/10.46873/2300-3960.1395  

Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło, Adam Smoliński, Małgorzata Magdziarczyk; Zarządzanie wyborem wariantu samowystarczalności energetycznej pompowni wód kopalnianych, Management and Quality - Zarządzanie i Jakość, e-ISSN 2658-2104, Vol 5 No 3, 2023. http://zij.edu.pl/wp-content/uploads/2023/09/VOL-5-NO-3-Nowa-stopka.pdf 

Adam Smoliński, Natalia Howaniec; Experimental investigation and modelling of the gasification and co-gasification of olive pomace and Sida Hermaphrodita blends with sewage sludge to the hydrogen rich-gas, Energy, 2023, 129208, https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.129208 

 H.M. Pylypenko, Y.I. Pylypenko, Yuliia Dubiei, Leonid Solianyk, Yuliya Pazynich, Valentin Buketov, Małgorzata Magdziarczyk, Adam Smoliński; Social capital as a factor of innovative development, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2023, 9(3) 100118, https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100118  

Tomasz Siudyga, Karolina Wojtacha-Rychter, Argyrios Anagnostopoulos, Helena Navarro, Yulnog Ding, Adam Smolinski, Małgorzata Magdziarczyk, Paweł Mierczynski, Jarosław Polanski; Thermochemical energy storage based on inductively heated CaCl2-NH3 pair using red mud, Measurement, 2023,https://doi.org/10.1016/j.measurement.2023.113420  

Maksym Kononenko, Oleh Khomenko, Ivan Sadovenko, Valeriy Sobolev, Yuliya Pazynich, Adam Smoliński; Managing the rock mass destruction under the explosion, Journal of Sustainable Mining, 2023, 22(3), 6 https://doi.org/10.46873/2300-3960.1391  

Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło, Marta Gajdzik, Marta Pilarska, Sebastian Guja, Adam Smoliński, Porównanie magazynowania nadwyżki energii elektrycznej w formie wodoru z innymi formami magazynowania energii w projektach samowystarczalności energetycznej pompowni wód kopalnianych. Kwartalnik 3xW Węgiel Wodór Wiedza. ISSN 2719-8677. IV KWARTAŁ 2023. https://h2poland.eu/documents/21/3XW_2023_4_kwartał.pdf.

 

 

 

               - REFERATY W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło; Metoda przedwstępnego szacowania nakładów oraz czasu niezbędnego do przeprowadzenia procesów likwidacji zakładu górniczego. 8 EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin - zarządzanie i zrównoważony rozwój” Energy, Environment, Intelligent Use of Minerals, Management and Sustainable Development - 2023. https://www.polsl.pl/cku/wp-content/uploads/sites/544/2023/06/PROGRAM-2023_broszura-1_compressed.pdf

Andrzej Chmiela, Stefan Czerwiński, Jan Kania, Małgorzata Wysocka; Modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych z bezodpływowych niecek na terenie zlikwidowanej kopalni. 8 EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin - zarządzanie i zrównoważony rozwój” Energy, Environment, Intelligent Use of Minerals, Management and Sustainable Development - 2023. https://www.polsl.pl/cku/wp-content/uploads/sites/544/2023/06/PROGRAM-2023_broszura-1_compressed.pdf

Andrzej Chmiela, Dariusz Wójcik, Małgorzata Wysocka; Zakłócenia zaawansowania procesów restrukturyzacji, rewitalizacji i likwidacji dużej kopalni węgla kamiennego, wywołane pandemią COVID-19. 8 EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin - zarządzanie i zrównoważony rozwój” Energy, Environment, Intelligent Use of Minerals, Management and Sustainable Development - 2023. https://www.polsl.pl/cku/wp-content/uploads/sites/544/2023/06/PROGRAM-2023_broszura-1_compressed.pdf

Marek Pieszczek, Janusz Smoliło, Andrzej Chmiela, Małgorzata Wysocka; Metoda oceny przydatności do ponownego zagospodarowania zasobów zaniechanych likwidowanych kopalń. 8 EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin - zarządzanie i zrównoważony rozwój” Energy, Environment, Intelligent Use of Minerals, Management and Sustainable Development - 2023. https://www.polsl.pl/cku/wp-content/uploads/sites/544/2023/06/PROGRAM-2023_broszura-1_compressed.pdf

Janusz Smoliło, Marek Pieszczek, Mieczysław Lubryka, Jerzy Grycman; Techniczne aspekty likwidacji szybów „Głowacki” w Rybniku, oraz „Jas VI” i „Jas II” w Jastrzębiu Zdroju, 8 EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin - zarządzanie i zrównoważony rozwój” Energy, Environment, Intelligent Use of Minerals, Management and Sustainable Development - 2023. https://www.polsl.pl/cku/wp-content/uploads/sites/544/2023/06/PROGRAM-2023_broszura-1_compressed.pdf

Małgorzata Magdziarczyk, Janusz Smoliło, Andrzej Chmiela, Adam Smoliński; Wpływ czynników ekonomicznych na zarządzanie strukturą samowystarczalnej energetycznie pompowni wód kopalnianych; XXI KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ, Gdynia|Karlskrona, 7-9 października 2023. https://wzr.ug.edu.pl/zarzadzanie-wartoscia/index.php?str=1293 

Małgorzata Magdziarczyk, Janusz Smoliło, Andrzej Chmiela, Adam Smoliński; Zielona transformacja górnictwa w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym - studium przypadku; XXI KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ, Gdynia|Karlskrona, 7-9 października 2023. https://wzr.ug.edu.pl/zarzadzanie-wartoscia/index.php?str=1293 

 

 

 

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry