Brak wpisów.

2022 | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

2022

Publikacje pracowników SRK S.A. w roku 2022

- Publikacje w czasopismach

Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło; Wielokryterialna ocena wariantów likwidacji „Kopalni”, likwidowanej oznaczonej części zakładu górniczego w aspekcie pozyskania metanu ze zrobów. Rynek Energii 06(163)/2022 - 2022-12. https,//rynek-energii.pl/pl/RE163

Andrzej Chmiela, Anna Bluszcz; The Impact of Two Years of the COVID-19 Pandemic on the Functioning of a Mine Restructuring Company in Poland. European Journal of Business and Management Research, 7(4) 2022., 199-205. https,//doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.4.1541

Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło, Marta Gajdzik; Analiza struktury kosztów realizacji procesów składowych restrukturyzacji, rewitalizacji i likwidacji zakładów górniczych w SRK S.A. Przegląd Górniczy nr 2, 2022 r., s. 34 - 42 http,//sitg.pl/projects/analiza-struktury-kosztow-realizacji-procesow-skladowych-restrukturyzacji-rewitalizacji-i-likwidacji-zakladow-gorniczych-w-srk-s-a/

Andrzej Chmiela; Procesy restrukturyzacji i rewitalizacji kopalń postawionych w stan likwidacji. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2022. vol. 11, issue 1, pp. 28-39, http,//www.stegroup.pl/attachments/category/46/04.2022.pdf

Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło, Marta Gajdzik; A Multifaceted Method of Analyzing the Amount of Expenditures on Mine Liquidation Processes in SRK S.A., Management Systems in Production Engineering - 2022-06-01. 10.2478/mspe-2022-0016

Jan Szymała, Joanna Całus Moszko, Ewa Janson, Dagmara Sobczak, Stanisław Konsek; Shaft liquidation method adjusted for high precipitation associated with climate change impact, Journal of Sustainable Mining: Vol. 21: Iss. 3, Article 4. 2022. https://doi.org/10.46873/2300-3960.1360

- Autorstwo lub współautorstwo książek, podręczników czy monografii,

Janusz Smoliło, Mieczysław Lubryka, Ryszard Fiuto; Obserwacja geofizyczna obszaru SRK SA Oddział KWK Jas-Mos - Jastrzębie III  Ruch Jas-Mos i Ruch Jastrzębie III w latach 2022-2023 in; Zagrożenia naturalne w kopalniach węgla kamiennego, GIG Katowice - 2022.

Mike Bedford, Patrick Foster, Małgorzata Markowska, Mariusz Kruczek, Piotr Zawadzki, Phu Minh Vuong Nguyen, Aleksander Wrana, Anna Skalny, Ewa Janson, Paweł Łabaj, Christoph Klinger, Nele Pollmann, Paweł Wrona, Zenon Różański, Tomasz Suponik, Grzegorz Pach, Adam Niewiadomski, Aleksander Król, Alexandros Theocharis, Ioannis Zevgolis, Alexxandros Deliveris, Nikolaos Koukouzas, Guillermo Vaquero Quintana, David de Paz Ruiz, Michal Rehor, Pavel Schmidt, Robert Frączek, Andrzej Chmiela; TEXMIN Handbook: A Guide to Managing the Risks Posed to Working and Abandoned Mining Facilities, and to the Surrounding Environment, Caused by Climate Change ISBN 978-83-65503-45-9, Central Mining Institute (GIG), University of Exeter, The TEXMIN Project Partners - 2022

- Referaty w materiałach konferencyjnych

Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło; Innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów górniczych szansą transformacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. XIII KONFERENCJA OCHRONA i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Profesor Walery Goetel prekursor zrównoważonego rozwoju Kraków - AGH 19 września 2022 - 2022-09-19. https,//konferencja.szkola.imir.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/program-ZRÓWNOWAŻONY-ROZWÓJ.pdf

Andrzej Chmiela, Anna Bluszcz; Wpływ dwóch lat pandemii COVID-19 na procesy restrukturyzacji, rewitalizacji i likwidacji dużej kopalni węgla kamiennego. XIII KONFERENCJA OCHRONA i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Profesor Walery Goetel prekursor zrównoważonego rozwoju Kraków - AGH 19 września 2022 - 2022-09-19. https,//konferencja.szkola.imir.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/program-ZRÓWNOWAŻONY-ROZWÓJ.pdf

Andrzej Chmiela; Procesy restrukturyzacji i rewitalizacji kopalń postawionych w stan likwidacji. ENERGIA, ŚRODOWISKO, EKSPLOATACJA KOPALIN - ZARZĄDZANIE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ENERGY, ENVIRONMENT, INTELLIGENT USE OF MINERALS, MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2022-06-08. https,//www.polsl.pl/cku/wp-content/uploads/sites/544/2022/10/PROGRAM-2022-8.pdf

Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło, Marta Gajdzik; A Multifaceted Method of Analyzing the Amount of Expenditures on Mine Liquidation Processes in SRK S.A. Wieloaspektowa metoda analizy wysokości nakładów na procesy likwidacji kopalń w SRK S.A., ENERGIA, ŚRODOWISKO, EKSPLOATACJA KOPALIN - ZARZĄDZANIE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ENERGY, ENVIRONMENT, INTELLIGENT USE OF MINERALS, MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2022-06-08https,//www.polsl.pl/cku/wp-content/uploads/sites/544/2022/10/PROGRAM-2022-8.pdf

Janusz Smoliło, Stanisław Konsek, Mieczysław Lubryka, Klaudiusz Mężyk; Odmetanowanie w SRK S.A. oddział KWK „Jas-Mos-Jastrzębie III” ruch „Jas-Mos.”, ENERGIA, ŚRODOWISKO, EKSPLOATACJA KOPALIN - ZARZĄDZANIE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ENERGY, ENVIRONMENT, INTELLIGENT USE OF MINERALS: MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2022-06-08. https://www.polsl.pl/cku/wp-content/uploads/sites/544/2022/10/PROGRAM-2022-8.pdf

Andrzej Chmiela; Rewitalizacja terenów pogórniczych na Śląsku przez transformację energetyczną i magazynowanie energii, Akademia Bezpieczeństwa Wydawnictwa Gospodarczego - IV edycja - Konferencji szkoleniowej „Górnictwo wobec zagrożeń zewnętrznych. Doświadczenia i wnioski” Zawiercie 28-29.04.2022. https,//nettg.pl/gornictwo/186735/akademia-bezpieczenstwa-gornictwo-wobec-zagrozen-zewnetrznych/set/page/1

Janusz Smoliło, Andrzej Chmiela; Systemy magazynowania energii szansą transformacji terenów pogórniczych na Śląsku, XXXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2022 - 2022-04-11.

Janusz Smoliło, Mieczysław Lubryka, Ryszard Fiuto; Obserwacja geofizyczna obszaru SRK SA Oddział KWK Jas-Mos - Jastrzębie III  Ruch Jas-Mos i Ruch Jastrzębie III w latach 2022-2023 in; XXIX Międzynarodowa Konferencja NAUKOWO-TECHNICZNA Górnicze Zagrożenia Naturalne 2022 r.

 

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry