Brak wpisów.

2020 | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

2020

Publikacje pracowników SRK S.A. w roku 2020

- Publikacje w czasopismach

Piotr Bańka, Ewelina Lier, Marta Menéndez Fernández, Andrzej Chmiela, Zulima Fernández Muñiz, Antonio Bernardo Sanchez; Directional Attenuation Relationship for Ground Vibrations Induced by Mine Tremors. ISSN 1062-7391, Journal of Mining Science. 2020, Vol. 56, No. 2, pp. 236-245. https,//doi.org/10.1134/S1062739120026698

Piotr Bańka, Ewelina Lier, Marta Menéndez Fernández, Andrzej Chmiela, Zulima Fernández Muñiz, Antonio Bernardo Sanchez; Связь Затухания Поверхностных Волн С Направлением Их Распространения При Подземных Толчках  Физико-Технические Проблемы Разработки Полезных Ископаемых, ISSN, 0015-3273 2020, No. 2, pp. 86-95. https,//elibrary.ru/item.asp?id=43017844  

- Autorstwo lub współautorstwo książek, podręczników czy monografii,

Janusz Smoliło, Marek Pieszczek, Halina Kaczorowska; Działania Spółki Restrukturyzacji Kopalń związane z pandemią COVID-19. [w] Zbigniew Lubosik; Jerzy Jaroszewicz; Zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 w kopalniach podziemnych - wybrane zagadnienia. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2020. ISBN: 978-83-6550-329-9

- Referaty w materiałach konferencyjnych

Janusz Smoliło, Antoni Czapnik; Docelowy model odwadniania zlikwidowanych kopalń, w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. VI EDYCJA KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „Energia i Górnictwo - perspektywy zrównoważonego rozwoju” Energy and Mining - perspectives on sustainable development - 2020https;//www.polsl.pl/cku/wp-content/uploads/sites/544/2021/06/PROGRAM-KONFERENCJI-20201.pdf

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry